Zestig jaar VVD

Gerrit Voerman en Patrick van Schie (red.)


Inhoud

- Jan van Zanen: Voorwoord

- Patrick van Schie en Gerrit Voerman: Inleiding

- Paul Lucardie: De positie van de VVD in het Nederlandse partijstelsel. Invloedrijk maar excentrisch?

- Henk te Velde: De partij van Oud en Wiegel. Leiderschap in de VVD en het primaat van het electoraat

- Uri Rosenthal: Zwevende kiezers, zwevende partijen. Electorale trends

- Gerrit Voerman en Erwin Dijk: ‘Van kiesvereniging tot moderne politieke partij’. De ontwikkeling van de organisatie en cultuur van de VVD

- Fleur de Beaufort en Patrick van Schie: Vrijheid, en vervolgens… De ideologische ontwikkeling van de VVD

- Fleur de Beaufort, Patrick van Schie en Gerrit Voerman: De bijdrage van de VVD aan de vormgeving van Nederland. Verworvenheden, tekortkomingen en toekomst

- Noten, InterviewsBijlagenPersonenregisterOver de auteurs

 

Laatst gewijzigd: 1 08-12-2020 12:16:07