Vooruitstrevende Minderhedenpartij (VMP)

De Vooruitstrevende Minderhedenpartij (VMP) werd rond 1985 opgericht door A.R. (Fred) Kartaram en haalde in 1989 bij de Tweede Kamerverkiezingen krap 2000 stemmen (0,02%). Doel was een minderhedenbeleid dat voor èn door minderheden wordt gemaakt, om een multi-etnische en multi-culturele samenleving op te bouwen. Kartaram was lid van het CDA geweest maar vond daar te weinig aandacht voor migranten en voor sociale rechtvaardigheid. Zelf was hij vooral door Gandhi geïnspireerd (Interview met F. Kartaram, 31 augustus 1989 te Den Haag).
Kartaram was de enige kandidaat van de VMP in 1989. In 1986 had hij ook (zonder succes) getracht een zetel in de Haagse gemeenteraad te winnen. De VMP telde volgens hem medio 1989 ongeveer 500 leden, zowel witte als Surinaamse, Marokkaanse en Turkse Nederlanders (Interview met F. Kartaram, 31 augustus 1989 te Den Haag).
In haar (korte) verkiezingsprogramma legde de VMP nadruk op gelijke verdeling van macht en van arbeid.

Verkiezingsaffiches

Verkiezingsprogramma's

Laatst gewijzigd: 1 11-06-2021 09:50:39