Vrije Indische Partij bibliografie

A.P.M.  Lucardie, ‘In de wachtkamer. Een portret van de partijen die in 1998 vergeefs hun entree in de Tweede Kamer trachtten te maken’ in: G. Voerman (red.), Jaarboek 1998 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen(Groningen 1999), 120-143, i.h.b. 133.

A.P.M. Lucardie, ‘Ex oriente lux. Nieuwe partijen in Nederland vergeleken met Duitse soortgenoten’ in: G. Voerman (red.), Jaarboek 2003 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 2004), 198-231, i.h.b. 205-206.

 

Laatst gewijzigd: 1 05-09-2019 09:40:03