Vrije Democratische Partij (VDP) partijgeschiedenis

In een andere tekst richtte de VDP zich vooral op de belangen van allochtonen en de bestrijding van racisme, maar pleitte ook voor afschaffing van subsidies voor joodse instellingen en ‘invoeren halal slachten’.

Laatst gewijzigd: 1 30-07-2019 09:30:11