SGP jaaroverzicht 1980

Uit: L. Koeneman ‘Greep uit de politieke gebeurtenissen in Nederland gedurende het jaar 1980’ in: I. Lipschits (red.), Jaarboek 1980 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 1981), 117-131, aldaar 130.

Op de algemene vergadering van de SGP op 23 februari zei SGP-fractievoorzitter Hette Abma grote interne moeilijkheden te verwachten bij het CDA en PvdA. Abma sprak het vermoeden uit, dat de CDA-leiding ‘nu eens naar rechts opbotst tegen premier Dries van Agt en zijn kabinet en daarna naar links opbotst tegen een groepje dissidenten die van de weeromstuit capriolen maken om zich op het gladde ijs staande te houden’. Zijn oordeel over de PvdA luidde vrijwel gelijkluidend. 

Met een groot aantal stemmen werd op deze vergadering Henk van Rossum gekozen als lijsttrekker. Van Rossum is sinds 1967 1id van de Tweede Kamer. Wegens zijn leeftijd stelde dominee Abma zich niet meer beschikbaar voor een nieuwe periode. Hij heeft sinds 1963 in de Tweede Kamer gezeten.
 

Laatst gewijzigd: 1 11-06-2021 12:30:22