Socialistische Arbeiderspartij (SAP)

De in 1974 opgerichte Internationale Kommunistenbond (IKB) veranderde in 1983 zijn naam in Socialistiese Arbeiderspartij (SAP) volgens de toen gebruikte spelling. In 1986, 1989 en 1994 haalde ze bij Tweede Kamerverkiezingen 3634, 4283 resp 4347 stemmen (0,04 resp. 0,05% en weer 0,05%), te weinig voor een zetel. In maart 2004 veranderde ze de naam in Socialistische Alternatieve Politiek (met dezelfde afkorting: SAP) en trad niet meer op als politieke partij maar beperkte zich tot buitenparlementaire actie en publicatie van het tijdschrift Grenzeloos en de website.

Lees verder

Geschiedenis

Verkiezingsprogramma's

Laatst gewijzigd: 1 30-07-2019 08:53:34