Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP)

De Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP) was de voorloper van de KVP en werd formeel op 3 juni 1926 opgericht. Daarvoor waren de katholieken georganiseerd in de Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen, die informeel ook al RKSP werd genoemd. Deze bond was in mei 1904 ontstaan. In de RKSP vonden alle katholieken (arbeiders, middenstanders, boeren, ambtenaren en werkgevers) politiek onderdak. De katholieken streefden naar samenwerking met ARP en CHU in de zgn. Coalitie.

Verkiezingsaffiches

Verkiezingsprogramma's

Laatst gewijzigd: 1 05-06-2018 15:59:33