Realisten Nederland

In 1987 richtte de militair J.A.M. van Baal de Partij voor Gewone Mensen op, die sinds 1988 Realisten Nederland (RN) genoemd werd. Van Baal was in 1986 uit de VVD getreden die naar zijn mening de ouderwetse fatsoensnormen en waarden verwaarloosde. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1989 haalde RN ruim 6000 stemmen (0,07%). Daarna nam ze niet meer aan Kamerverkiezingen deel maar gaf wel een (bescheiden) partijblad uit, tot in 1997 de meeste overgebleven partijleden zich aansloten bij de Partij voor Milieu en Recht (PMR).
In haar partijprogramma legde RN nadruk op behoud van Nederlandse cultuur en identiteit – als symbool koos ze een ouderwetse windmolen – en bescherming van het gezin. Ze wilde criminaliteit harder aanpakken, het financieringstekort verder terugdringen, een maatschappelijke dienstplicht voor jongens en meisjes invoeren en belastingen verlagen, met name de vennootschapsbelasting.
Lijsttrekker werd in 1989 mevrouw J. (Janny) Jensema-Vos, docente rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen, wethouder van Stedum en oud-Statenlid voor de VVD, die kort daarvoor uit die partij was getreden na interne conflicten. Van Baal stond op plaats 2. Naast oud-VVDers traden ook conservatieve CDAers toe. Medio 1989 telde RN ruim 350 leden. In de jaren negentig nam Theo van Baarle het voorzitterschap over en zocht aansluiting bij andere rechtse groeperingen.

Verkiezingsaffiches

Verkiezingsprogramma's

Laatst gewijzigd: 1 06-05-2020 15:55:14