Rooms Katholieke Partij Nederland (RKPN)

De Rooms-Katholieke Partij Nederland (RKPN) werd opgericht op 30 januari 1972. In haar beginselverklaring baseerde zij zich op de ‘authentieke geloofs- en zedenleer van de H. Roomse Kerk’. In haar verkiezingsprogramma kantte de RKPN zich vooral tegen abortus en echtscheiding. De RKPN won bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1972 één zetel, die werd bezet door K. Beuker. Bij de verkiezingen van 1977 verloor ze haar zetel. In 1985 besloot de partij niet meer aan verkie- zingen deel te nemen; wel gaf ze nog een nieuwsbrief uit. Lees verder

Personen

Fractievoorzitter:
K. Beuker
 

Geschiedenis

Verkiezingsaffiches

Verkiezingsprogramma's

Laatst gewijzigd: 1 15-07-2019 16:03:33