Partij voor Nederland (Groep Nawijn) partijgeschiedenis

De Partij voor Nederland (PvN) ontstond in 2006 als een federatie van groeperingen die een zekere affiniteit vertoonden met het gedachtegoed van Pim Fortuyn. Sommige kwamen direct voort uit de LPF, zoals ONS (‘Onze Nieuwe Samenleving’) Nederland, de Fortuynistische Volkspartij (FVP) en de Lijst Hilbrand Nawijn. Deze lijst was opgericht door oud-minister en Tweede Kamerlid Hilbrand Nawijn om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Zoetermeer in maart 2006 (de partij won daarbij vijf zetels). Daarnaast sloten zich bij de PvN ook Nederland Mobiel en de Civilistische Liga aan, die niets met de LPF te maken hadden. Eerstgenoemde partij had bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1998 bijna een zetel gewonnen, terwijl laatstgenoemde werd geleid door G.L.O. baron van Boetzelaer, die bij dezelfde verkiezingen de lijst van de Katholieke Politieke Partij (KPP) had aangevoerd. Van Boetzelaer speelde een belangrijke rol bij de samenstelling van het verkiezingsprogramma van de PvN.

Doel van het verkiezingsprogramma was een ‘conservatief-historische, sociaal-liberale en innovatieve samenleving’ – een wat vage formulering, die waarschijnlijk aan de verscheidenheid binnen de PvN recht wilde doen. Het program was alfabetisch naar onderwerp geordend en stelde dus niet éen onderwerp centraal. Het besteedde echter relatief veel aandacht aan verbetering van de democratische rechtsstaat en van de gezondheidszorg. Het pleidooi voor een strenger vreemdelingenbeleid kreeg iets minder ruimte, wat verrassend mocht heten. Immers, lijsttrekker werd Nawijn, die in 2002 naam had gemaakt als een streng minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. De tweede plaats op de kandidatenlijst ging naar L.H.M. Lammers, de voorzitter van ONS Nederland, die in 2003 voor de LPF in de Provinciale Staten van Flevoland was gekozen. Lijstduwer was T. Sleeswijk Visser, die in 2002 enige maanden als voorzitter van de LPF was opgetreden maar zich later had aangesloten bij ONS Nederland. De PvN voerde een bescheiden campagne met een budget van 12.000 euro. Ze telde in november 2006 52 (eigen) persoonlijke leden en 253 leden die via een van de aangesloten partijen lid waren (e-mail partijsecretaris W. van der Velden, 29 oktober 2007). De partij kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 de stem van slechts 5000 kiezers (0,1%).

Laatst gewijzigd: 1 05-06-2018 15:30:35