Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid (PvdA) werd op 9 februari 1946 opgericht, toen de SDAP, de VDB en de CDU fuseerden. In de jaren vijftig, zeventig en negentig van de twintigste eeuw leverden de sociaaldemocraten de premier, respectievelijk Willem Drees, Joop den Uyl en Wim Kok. De PvdA domineerde in electoraal opzicht altijd de linkerkant van de Nederlandse politiek, maar daaraan is na de eeuwwisseling een einde gekomen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 behaalde de partij slechts negen zetels. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire trad Lodewijk Asscher op 14 januari 2021 af als partijleider en lijsttrekker van de PvdA. Onder zijn opvolger Lilianne Ploumen werden bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 negen zetels behaald, evenveel als in het electorale rampjaar 2017. Op 12 april 2022 trad Ploumen onverwachts als partijleider terug. Zij werd als voorzitter van de Tweede Kamerfractie opgevolgd door Attje Kuiken. Lees verder

Contactgegevens

Haarlemmerweg 516, gebouw C
1000 BH
Amsterdam
Postbus 1310
020 5512155

Cijfers

ledental partij: 40.540 (2022)

zetels:
Eerste Kamer: 6
Tweede Kamer: 9
Europees Parlement: 6

Laatst gewijzigd: 1 02-05-2022 15:24:39