PSP congressen (1957 - 1991)

 

oprichtingsvergadering, 26 en 27 januari 1957 te Amsterdam

algemene vergadering, 22 en 23 februari 1958 te Utrecht

buitengewone algemene vergadering, 2 en 3 mei 1959 te Amsterdam

buitengewone algemene vergadering, 19 en 20 december 1959 te Hilversum

algemene vergadering, 14 en 15 mei 1960 te Utrecht

algemene vergadering, 15 en 16 april 1961 te Amsterdam

buitengewone algemene vergadering, 28 en 29 oktober 1961 te Apeldoorn

algemene vergadering, 27 januari 1962 te Arnhem

algemene vergadering, 3 en 4 november 1962 te Utrecht

buitengewone algemene vergadering, 8 december 1962 te Utrecht

algemene vergadering, 29 en 30 juni 1963 te Den Haag

algemene vergadering, 3 en 4 oktober 1964 te Rotterdam

buitengewone algemene vergadering, 19 december 1964 te Amsterdam

algemene vergadering, 2 en 3 oktober 1965 te Koog aan de Zaan

buitengewone algemene vergadering, 5 februari 1966 te Amsterdam

algemene vergadering, 19 en 20 november 1966 te Arnhem

algemene vergadering, 22 en 23 april 1967 te Utrecht

buitengewone algemene vergadering, 16 december 1967 te Utrecht

algemene vergadering, 15 en 16 juni 1968 te Hilversum

algemene vergadering, 25 en 26 oktober 1969 te Amsterdam

algemene vergadering, 26 en 27 september 1970 te Amersfoort

algemene vergadering, 9 en 10 januari 1971 te Amsterdam

algemene vergadering, 23 en 24 oktober 1971 te Groningen

buitengewone algemene vergadering, 16 september 1972 te Amsterdam

buitengewone algemene vergadering, 17 maart 1973 te Haarlem

algemene vergadering, 24 en 25 november 1973 te Amsterdam

buitengewone algemene vergadering, 11 mei 1974 te Amsterdam

algemene vergadering, 23 november 1974 te Utrecht

algemene vergadering, 19 en 20 april 1975 te Tilburg

algemene vergadering, 29 november 1975 te Zwolle

algemene vergadering, 22 en 23 januari 1977 te Rotterdam

algemene vergadering, 12 februari 1977 te Arnhem

algemene vergadering, 26 en 27 november 1977 te Den Haag

32e kongres, 25 november 1978 te Leiden (algemene vergadering)

34e kongres, 1 en 2 december 1979 te Maastricht (algemene vergadering)

35e kongres, 22 en 23 november 1980 te Leeuwarden (algemene vergadering)

36e kongres, 31 januari 1981 te 's-Hertogenbosch (algemene vergadering)

37e kongres, 31 oktober 1981 te Amsterdam

38e kongres, 24 juli 1982 te Amsterdam

39e kongres, 26 en 27 februari 1983 te Nijmegen

40e kongres, 11 en 12 juni 1983 te Steenwijk

41e kongres, 26 en 27 november 1983 te Groningen

42e kongres, 24 en 25 november 1984 te Rotterdam

43e kongres, 29 juni 1985 te Utrecht

44e kongres, 14 en 15 december 1985 te Wijk aan Zee

45e kongres, 22 november 1986 te Hilversum

46e kongres, 28 november 1987 te Dordrecht

47e kongres, 26 en 27 november 1988 te Zutphen

48e kongres, 1 juli 1989 te Amsterdam

49e kongres, 25 november 1989 te Nijmegen

50e kongres, 27 januari 1991 te Amsterdam (opheffingscongres)

 

Toelichting:
De 'algemene vergadering' was het hoogste orgaan van de PSP. Haar voornaamste taken waren het uitzetten van de politieke lijn van de partij, het beoordelen van het beleid van de landelijke partijinstanties en van de Eerste- en Tweede-Kamerfracties, alsmede het verkiezen van het partijbestuur. De algemene vergadering bestond uit afgevaardigden van de afdelingen en kwam jaarlijks tenminste één keer bijeen. Daarnaast bestond de mogelijkheid om een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen. De aanduiding 'algemene vergadering' werd verruild voor 'kongres' bij de wijziging van de statuten door de algemene vergadering van 25 november 1978. De mogelijkheid van een 'buitengewoon kongres' bleef bestaan. Tegelijk werd in het huishoudelijk reglement vastgelegd dat de PSP als regel haar congressen in november zou houden. Met deze verandering in de formele aanduiding van de hoogste partijinstantie begon de PSP haar congressen te nummeren, waarbij de voorgaande (buitengewone) algemene vergaderingen werden meegeteld. Het congres van 25 november 1978 werd als 32ste in de rij beschouwd. In een overzicht dat op dat congres werd uitgedeeld, ontbrak echter de algemene vergadering van februari 1958 en de buitengewone algemene vergadering van december 1964. Kennelijk realiseerde men zich later dat een bijeenkomst over het hoofd was gezien, want bij het eerstvolgende congres werd één nummer overgeslagen en nummer 34 toegekend - ten onrechte, zoals gezegd. Naar alle waarschijnlijkheid is de buitengewone algemene vergadering van 19 december 1964 - die in het partijorgaan Bevrijding noch staat aangekondigd, noch vermeld - niet meegeteld. De slotsom moet derhalve luiden dat de PSP niet 50, maar 51 (buitengewone) algemene vergaderingen en kongressen heeft gekend. In het bovenstaande overzicht is de officile nummering door de PSP aangehouden. 'Demonstratieve' congressen, die werden gehouden rond een bepaald onderwerp - later manifestaties geheten - zijn niet opgenomen.

Bron:
Gerrit Voerman, '(Buitengewone) algemene vergaderingen en kongressen van de PSP', in: Paul Denekamp, Bert Freriks en Gerrit Voerman, red., Sporen van pacifistisch socialisme. Bibliografie en bronnen betreffende de PSP, Amsterdam, 1993, 194-196.

Laatst gewijzigd: 1 04-06-2012 10:22:13