PSP bibliografie

literatuur over de opvolger van de PSP

Literatuur over de geschiedenis van GroenLinks

bibliografische overzichten

P. Denekamp, B. Freriks en G. Voerman (red.), Sporen van pacifis­tisch socia­lisme. Biblio­grafie en bronnen betref­fende de PSP (Am­ster­dam 1993).

literatuur over de geschiedenis van de PSP

J. Hofman en P.M. Denekamp, Ontwapenend: geschiedenis van 25 jaar PSP (Amsterdam 1982).

W. Klaassen, De progressieve samenwerking van PvdA, D’66, PPR en PSP, 1966-1977 (Alphen aan den Rijn 2000).

L. van der Land, Het ontstaan van de Pacifistisch Socialistische Partij (Amsterdam 1962).

G. Voerman, 'Een vat vol tegenstrijdigheden. De houding van de PSP ten aanzien van de Sovjet-Unie', in: Jaarboek 1987 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Gronin­gen 1988), 99-115.


 

Laatst gewijzigd: 1 17-02-2022 16:00:40