PPR bibliografie

literatuur over de geschiedenis van de PPR:

F. van Ginneken, De PPR van 1968 tot en met 1971 (Breda 1975).

W. Klaassen, De progressieve samenwerking van PvdA, D’66, PPR en PSP, 1966-1977 (Alphen aan den Rijn 2000).

A.P.M. Lucardie, W. van Schuur en G. Voerman, Verloren illusie, geslaagde fusie? GroenLinks in historisch en politicologisch perspectief (Leiden 1999), i.h.b. hoofdstuk 2.

H. Waltmans, Niet bij rood alleen: vijftien jaar Nederlandse politiek en de geschiedenis van de PPR (Groningen 1983).

Laatst gewijzigd: 1 05-09-2019 11:26:49