Positief-Christelijke Nationale Unie (PCNU)

Zowel de Positief-Christelijke Nationale Unie als de Christelijk Nationale Volkspartij voor Monarchale Democratie waren de schepping van J.F.N. van Os. Hij beoogde een dam op te werpen tegen de roomse en rode verzuilingspolitiek. In 1967 maakte hij kortstondig naam als de 'grootste querulant onder de querulanten'. De partij nam in 1959, 1963 en 1967 deel aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Lees verder: Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

Personen

Laatst gewijzigd: 1 07-09-2012 13:25:59