Liberale Staatspartij

De Liberale Staatspartij was een schepping van L.R.J. ridder Van Rappard, die enige bekendheid genoot met conservatieve standpunten over moraal, gezag en goede smaak. Van Rappard pleitte voor terugkeer naar de vooroorlogse situatie waarin links-liberalen en rechts-liberalen hun eigen partijorganisatie kenden. De naam van zijn partij was dan ook bewust dezelfde als die van de vooroorlogse LSP, die toen de rechtervleugel van het liberalisme vertegenwoordigde.  

Lees verder: Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

Verkiezingsaffiches

Laatst gewijzigd: 1 12-06-2018 10:27:13