Lijst 17, partijgeschiedenis

Ook in 2002, 2003 en 2006 presenteerde BNN een programma over  'Lijst 0', maar liet die niet deelnemen aan de verkiezingen. In 2010 was dit wel de bedoeling. Toen het Commissariaat voor de Media BNN er op wees dat omroepen geen partijen mogen oprichten, trok BNN zich formeel terug, maar ging een aantal deelnemers aan het project in april over tot oprichting van een partij, onder de naam Liberté Égalité Fraternité (LEF). Omdat een lokale partij in Emmen de afkorting LEF al gebruikte, zag de nieuwe partij daar van af en deed uiteindelijk mee als Lijst 17.

In haar verkiezingsprogram richtte de partij zich vooral, maar niet uitsluitend op de belangen van jongeren. Ze eiste behoud van de basisbeurs voor studenten, meer stageplekken en meer woningen voor studenten, maar ook legalisering van soft drugs, verhoging van de AOW-leeftijd naar 68 jaar, geen aanschaf van een Joint Strike Fighter en geen nieuwe kolen- of kerncentrales.

Na de verkiezingen staakte ze haar activiteiten.

Laatst gewijzigd: 1 30-07-2019 10:29:35