Kleptocratenpartij

De in 2012 opgerichte Kleptocratenpartij stelt zich ten doel om op humorvolle manier politiek te bedrijven. De partij is tegen 'overheidsbetutteling' en voor uittreding van Nederland uit de Europese Unie.

Contactgegevens

Laatst gewijzigd: 1 14-11-2012 16:27:33