IQ, de Rechten-Plichten-Partij (REPP)

Opgericht door de Duits-Nederlandse uitvinder Gunther Niessen, haalde in 2014 1705 stemmen (0,04%) bij de Europese verkiezingen (Niessen was de enige kandidaat). De partij richtte zich volgens haar summiere verkiezingsprogramma vooral tegen de ‘politiek dominerende bezitterskaste’ die burgers hun rechten op schone energie, op ‘een prijsgerechte (sic) woning’, ‘prijsgerechte voedingsmiddelen’, gezondheid, eerlijke informatie en politieke medezeggenschap zou onthouden. Niessen kon in 2012 niet mee doen aan de Tweede Kamerverkiezingen (kieskring Den Haag) omdat de waarborgsom niet op tijd betaald werd. Op 29 april 2014 sprak Niessen in de televisieuitzending van zijn partij over ‘multimiljardairs van de Ashkenazi-groep’ die vijftig jaar geleden ‘geboortesterke immigrantengroepen’ Europa binnengeloodst zouden hebben – een als anti-semitisch op te vatten uitspraak die enige opschudding veroorzaakte.

Contactgegevens

Personen

Lijsttrekker:
Günther Niessen

Laatst gewijzigd: 1 03-02-2020 14:04:57