Ikkiesvooreerlijk.eu

In januari 2014 nam M. (Michel) H.M. van Hulten, oud-staatssecretaris namens de PPR in het kabinet Den Uyl (1973-77), het initiatief voor de kieslijst 'ikkiesvooreerlijk.eu', die bij de verkiezingen van het Europees parlement in hetzelfde jaar bijna 7000 stemmen haalde (0,14%). Men wilde bewust een kieslijst en geen partij vormen, uit afkeer van partijhiërarchie en partijdiscipline. Voorkeursstemmen zouden de volgorde van de kandidaten bepalen. Democratisering, integriteit en bestrijding van corruptie stonden centraal in het verkiezingsprogramma, naast verdergaande Europese integratie, duurzame ontwikkeling en herverdeling van welvaart. Van Hulten voerde de lijst aan, op  nummer 10 stond Marten Bierman, een van de oprichters van De Groenen en lid van de Eerste Kamer van 1995-2003, op nummer 9 Sent Wierda, lid van de partij PSP'92.

Contactgegevens

Verkiezingsaffiches

Verkiezingsprogramma's

Laatst gewijzigd: 1 28-11-2019 12:25:32