Initiatief voor Europese Democratie (IDE)

Deze Europese partij kwam in 1988 voort uit de Europese studentenorganisatie AEGEE (Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe ) en haalde in 1989 bij de Europese verkiezingen  ruim 23.000 stemmen (0,44%). Haar doel was de Europese Gemeenschap democratischer te maken en de eenwording te bevorderen. In het verkiezingsprogram pleitte IDE voor meer bevoegdheden voor het Europees Parlement, dat via Europese lijsten verkozen zou moeten worden, en voor invoering van een initiërend referendum (volksiniatief) en een Europese kamer voor de regio’s. Lijstaanvoerder was de pas afgestudeerde historicus A.R. (Rikstus) Oosterhuis. In Nederland telde IDE ongeveer 500 leden, in heel Europa ongeveer 5000, verdeeld over 45 regionale afdelingen (‘antennes’ genoemd). Na 1989 nam IDE niet meer deel aan Europese verkiezingen. 

Verkiezingsaffiches

Verkiezingsprogramma's

Laatst gewijzigd: 1 16-03-2020 15:13:07