Forum voor Democratie ledentallen per jaar (2018- )

Ledental per 1 januari 

202042.794
201930.674

2018

22.884

Laatst gewijzigd: 1 28-01-2020 14:37:06