Forum voor Democratie ledentallen per jaar (2018- )

Ledental per 1 januari 

201930.674

2018

22.884

Laatst gewijzigd: 1 18-12-2019 13:53:15