Forum voor Democratie ledentallen per jaar (2018- )

Ledental per 1 januari 

2022

58.890

2021

45.322 a)

2020

43.716 b)

2019

30.674

2018

22.884

a)  FVD telde naar eigen opgave aan het begin van dit jaar 45.322 leden, een toename van 3,7%. Dat is opmerkelijk, gezien het grote conflict binnen de partij tegen het einde van 2020 (toen een aantal leden van de Eerste Kamer, het Europees Parlement, de Amsterdamse gemeenteraad en verschillende Provinciale Staten uit onvrede over partijleider Thierry Baudet opstapten). Bijna 9000 van de 45.000 leden stemden begin december in een intern referendum tegen het aanblijven van Baudet als partijleider. FVD heeft – ondanks enkele verzoeken daartoe – geen nadere toelichting gegeven. Uit: DNPP persbericht van 18 februari 2021.

b) Op 1 januari 2020 telde FVD 42.794 leden (volgens opgave van de partij op 27 januari 2020). Op 2 september 2020 heeft de partij het ledenaantal van begin 2020 gecorrigeerd naar 43.716.

 

 

 

Laatst gewijzigd: 1 24-02-2022 12:40:15