DS’70 bibliografie

bibliografische overzichten:

M. Campfens en G. Voerman, Archieven van de Rode familie (Amsterdam 1994).
 

literatuur over de geschiedenis van DS’70

W. Drees, ‘“Vleugellam”. Het conflict in DS’70, voorjaar 1975’, in: Jaarboek 1990 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 1991), 58-91.

A.P.M. Lucardie, ‘De stiefkinderen van de sociaal-democratie'. DS’70 vergeleken met zusterpartijen elders’, in: Jaarboek 1990 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 1991), 115-130.

H. Vingerling en C.C. Schouten, Democratisch Socia­listen ’70. Nevenstroom in de sociaal-democratie? (Rotterdam 2003).

G. Voerman, ‘Een geval van politieke schizofrenie'. Het ge­sple­ten gedachtengoed van DS’70’, in: Jaarboek 1990 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 1991), 92-114.
 

literatuur over de geschiedenis van de sociaal-democratie 

M. Brinkman, M. de Keizer en M. van Rossem (red.), Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland 1894-1994 (Amsterdam 1994).

T. Geurtsen, Een geschiedenis van verloren illusies. Sociaaldemocratie in Nederland (Amsterdam 1994).

R. Heyting, Tussen nationalisme en internationalisme. De Britse en de Nederlandse sociaal-democratie, de nationale staat en de Europese integratie, (Arnhem en Deventer 1992).

J. Perry e.a., Honderd jaar Sociaal-democratie in Nederland 1894-1994 (Amsterdam 1994).

P. de Rooy e.a., De rode droom. Een eeuw sociaal-democratie in Nederland: een essay en een beeldverhaal (Nijmegen 1995).

B.W. Schaper e.a., Het verbleekte ideaal. De linkse kritiek op de sociaal democratie in Nederland (Amsterdam 1982).
 

Laatst gewijzigd: 1 26-11-2020 15:59:59