Democratisch Politiek Keerpunt (DPK)/Groep Brinkman, partijgeschiedenis

In de Provinciale Staten van Noord-Holland vormde Brinkman na zijn vertrek uit de PVV een eigen fractie met twee andere ex-PVVers. In juni 2012 verweten de twee Brinkman autoritair leiderschap en ‘ruziezoeken’ en verlieten zijn fractie.

De DPK stelde zich in haar programma op een ‘klassiek liberale grondslag’ en legde nadruk op thema’s als ondernemerschap, veiligheid, een uniforme belasting (vlaktaks), bezuinigingen op subsidies, ambtenaren en ontwikkelingshulp, en toonde zich voorstander van een nieuwe monetaire unie van rijke West-Europese landen.

Op de kandidatenlijst stond Brinkman op nummer 1, gevolgd door de ondernemer R.D. (Carlo) Strijk, J.(Jeannette) Winters en J.(Jacques) A.M. Arntz, voorzitter van de afdeling Meerssen van Trots op Nederland.

De teleurstellende uitslag van de Kamerverkiezingen leidde tot verdeeldheid in de nieuwe partij. Reeds op 13 september zei Strijk zijn lidmaatschap op. In november 2012 besloot de ledenvergadering van Trots op Nederland definitief af te zien van de fusie en zelfstandig door te gaan. DPK ontplooide daarna geen activiteiten meer en nam niet deel aan de Statenverkiezingen van 2015. In 2015 richtte Brinkman een nieuwe partij op, de Ondernemers-Partij.

Laatst gewijzigd: 1 30-07-2019 10:18:58