Democratische Middenpartij (DMP)

De Democratische Middenpartij (DMP) werd in september 1971 opgericht door ondernemer Jacques de Jong na zijn breuk met de Nederlandse Middenstandspartij (NMP), waarvan hij toen voorzitter en Tweede Kamer- lid was. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1972 behaalde de DMP met 0,6% net geen zetel. In haar programma bepleitte zij meer inspraak voor burgers, lastenverlichting voor zelfstandige ondernemers, bezuinigingen op overheidsuitgaven en krachtiger aanpak van misbruik van sociale voorzieningen. Na 1972 werd niets meer van de DMP vernomen.

Personen

Fractievoorzitter:
J.H. de Jong

Verkiezingsaffiches

Verkiezingsprogramma's

Laatst gewijzigd: 1 12-06-2018 10:14:16