Code Oranje

Code Oranje werd formeel op 15 november 2018 opgericht. De naam verwijst enerzijds naar ‘het zware weer waarin onze democratie terecht is gekomen’, anderzijds naar een ‘wenkend perspectief’, een meer op coöperatie gestoelde ‘co-democratie’. De partij haalde ruim 24.000 stemmen (0,33%) bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2019. Dit resultaat was niet voldoende voor een zetel, maar zij kreeg later drie zetels van overgelopen Statenleden die voor andere partijen gekozen waren. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 werd de lijst aangevoerd door de omstreden Richard de Mos. Code Oranje behaalde 0,4% van de stemmen; niet voldoende voor een zetel. Lees verder

Geschiedenis

Verkiezingsaffiches

Verkiezingsprogramma's

Laatst gewijzigd: 1 10-06-2021 15:48:01