Christen-Democraten Unie (CDU)

De Christen-Democraten Unie heeft zich in de jaren zestig en zeventig opgeworpen als een verzamelpunt voor christenen die zich verzetten tegen toenemend staatsingrijpen. De partij trachtte zich te profileren als aanjager van een vernieuwing van de politieke constellatie. De sociaal-economische standpunten waren zeer behoudend, maar op staatkundig gebied was de CDU vooruitstrevender met pleidooien voor (voorzichtige) experimenten met referenda en gekozen burgemeesters.

Lees verder: Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

Personen

Verkiezingsaffiches

Verkiezingsprogramma's

Laatst gewijzigd: 1 04-06-2018 16:26:16