Algemeene Welvaartspartij (AWP)

De Algemeene WelvaartspartijĀ pleitte voor terugbetaling van 200 miljoen gulden door de overheid aan de burgers. De rijwielbelasting, wegenbelasting, tolheffingen, forensenbelasting en grondbelasting waren 'onnoodige heffingen'. De AWP heeft na de teleurstellende verkiezingen van 1929 nog tot 1933 een schijnbestaan geleid.
Lees verder: Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

Personen

lijsttrekker:
D. van de Weij

Laatst gewijzigd: 1 28-02-2019 10:53:08