Algemene Democratische Partij (ADP)

De partij werd in 1993 opgericht door een aantal boeren die ontevreden waren over de resultaten van de protestacties tegen het landbouw- en mestbeleid, maar de eerder opgerichte Solidariteit Boerenpartij (SBP) te beperkt vonden en contact zochten met andere ontevreden groepen als vissers en schippers. De ADP haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 ruim 5000 stemmen (0,06%), te weinig voor een zetel. Daarna werd er weinig meer van vernomen. Lijsttrekker was Jan Geschiere, akkerbouwer in de Noordoostpolder, nummer twee de Drentse veehouder en actievoerder Lucas Zomer. 
In haar verkiezingsprogramma pleitte de partij onder meer voor een kleinere en gedecentraliseerde overheid, toetsing van wetgeving aan de grondwet, een economisch haalbaar milieubeleid, meer marktgericht onderwijs en drooglegging van de Markerwaard. Het landbouwbeleid zou een ‘weerbare boerenstand’ moeten bevorderen.

Verkiezingsprogramma's

Laatst gewijzigd: 1 10-06-2021 15:54:31