Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP)

Doelstelling

Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) heeft als doel:
•    het verzamelen en toegankelijk maken van publicaties van en over Nederlandse politieke partijen;
•    het verstrekken van informatie over Nederlandse politieke partijen;
•    het doen van onderzoek naar Nederlandse politieke partijen.


Het accent van de werkzaamheden van het DNPP ligt op de activiteiten van politieke partijen buiten de Eerste en Tweede Kamer; hun parlementaire werkzaamheden worden gedocumenteerd door het Parlementair Documentatie Centrum (PDC) van de Universiteit Leiden. Het op het DNPP aanwezige materiaal bestrijkt de periode vanaf het einde van de negentiende eeuw, toen de eerste partijen werden opgericht.

In 1973 werd aan de Rijksuniversiteit Groningen het Documentatiecentrum opgericht. Sinds 1991 ressorteert het onder de Universiteitsbibliotheek.


Medewerkers

De staf van het DNPP bestaat uit:
- Hoofd: prof.dr. G. Voerman

- Wetenschappelijk medewerker: dr. S.P. Otjes
- Wetenschappelijk medewerker: dr. L.J. Hansma

- Wetenschappelijk medewerker (nulaanstelling): dr. A.P.M. Lucardie
- Specialist Wetenschappelijke Informatie: drs. B.H. de Boer en drs. P.J.U. Kooystra
- Managementassistent en webmaster: mw. Y. de Geus

 

Laatst gewijzigd: 1 27-05-2021 12:21:40