Overige archieven

Democratisch Centrum Nederland (DCN), 1968-1974, 0,25 m.
Plaatsingslijst
Vergaderstukken en correspondentie.


Persoonlijke collecties

G. Taal, 1870-1950, 2,4 m.
Plaatsingslijst
Materiaal betreffende de geschiedenis van het Nederlandse liberalisme en aangrenzende stromingen uit de periode 1870-1950, dat door Taal werd verzameld voor zijn proefschrift Liberalen en Radicalen in Nederland, 1872-1901.

Hoewel niet direct als archief te bestempelen, dient hier ook het uitgebreide niet-uitgegeven manuscript van L.N. Deckers te worden genoemd. Mr. dr. L.N. Deckers, minister van Defensie 1929-1935 en van Landbouw en Visserij 1935-1937, behandelt hierin de parlementaire geschiedenis van 1891 tot 1901. Het manuscript omvat enkele duizenden pagina's, waaronder 79 bijlagen. Een inhoudsopgave is aanwezig.

Laatst gewijzigd: 1 10-12-2015 12:10:46