Evangelische Volkspartij (EVP) archieven

Partijarchieven

Evangelische Volkspartij (EVP), 1978-1991, 1,1 m
Plaatsingslijst
Landelijk partijarchief van de EVP; bevat notulen van het partij- en het dagelijks bestuur, materiaal betreffende het Wetenschappelijk Instituut en andere neveninstellingen, alsmede enkele stukken met betrekking tot de Evangelisch Progressieve Volkspartij (EPV). Nadat dit partijarchief in 1991 op het DNPP was gedeponeerd en geordend, zijn nog enkele supplementen ontvangen. Een plaatsingslijst hiervan is in voorbereiding.

Evangelische Volkspartij (EVP), afdeling Den Haag, 1981-1985. 0.1 m
Plaatsingslijst

Evangelische Volkspartij (EVP), afdeling Drenthe, 1983-1989, 0.3 m
Plaatsingslijst

Evangelische Volkspartij (EVP), afdeling Utrecht, 1982-1987, 0.5 m
Plaatsingslijst

Evangelische Volkspartij (EVP), afdeling Zeist, 1982 - 1987, 0.6 m
Plaatsingslijst


Persoonsarchieven

R.A.P. van den Bree (EVP), 1979-1986, 1,1 m
Plaatsingslijst
Vergaderstukken en krantenknipsels betreffende de werkgroep 'Niet bij brood alleen' en de EVP.

J.C. de Bas (EVP), 1971-1989, 0.5 m
Plaatsingslijst

W. Post-Postma (EVP), 1978-1992, 0.1 m
Plaatsingslijst

R. de Graaf (EVP), 1983-1989, 0.1 m
Plaatsingslijst

C. Ofman (EVP), 1961-1991, 2.4 m
Plaatsingslijst
Stukken betreffende de EVP, waarvan Ofman van 1986-1991 partijvoorzitter was.

D. Bulens (EVP), 1982-1986, 0.2 m
Plaatsingslijst

Laatst gewijzigd: 1 26-07-2019 10:36:33