Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid (PvdA) werd op 9 februari  1946 opgericht, toen de SDAP, de VDB en de CDU fuseerden. In de jaren vijftig, zeventig en negentig van de twintigste eeuw leverden de sociaaldemocraten de premier, respectievelijk Willem Drees, Joop den Uyl en Wim Kok. De PvdA domineerde in electoraal opzicht altijd de linkerkant van de Nederlandse politiek, maar daaraan is na de eeuwwisseling een einde gekomen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 behaalde de partij slechts negen zetels.
Lees verder

Contactgegevens

Haarlemmerweg 516, gebouw C
1000 BH
Amsterdam
Postbus 1310
020 5512155

Cijfers

ledental partij: 41.078 (2020)

zetels:
Eerste Kamer: 6
Tweede Kamer: 9
Europees Parlement: 6

Laatst gewijzigd: 1 14-01-2021 12:19:54