Subsidiabele leden van de politieke partijen

Het tweede kabinet-Balkenende besloot in 2005 bij de aanpassing van de Wet subsidiëring politieke partijen het ledental van de partijen naast hun aantal Kamerzetels als grondslag voor de bepaling van de hoogte van de overheidssubsidie op te nemen. Een belangrijk argument daarvoor was dat politieke partijen over een breed maatschappelijk draagvlak zouden moeten beschikken. In de subsidie zou daarom ‘de waardering tot uitdrukking moeten komen, voor de mate waarin een politieke partij er in slaagt om mensen aan zich te binden en bij de activiteiten van de partij te betrekken’, zo schreef eerder de Commissie subsidiëring politieke partijen in haar in 1991 verschenen rapport Waarborg van kwaliteit (p. 24).

Zo werd de maatschappelijke verankering van de partijen een doel van de subsidiëring. Er werd in 2005 een bedrag van ruim 1,85 miljoen euro ter beschikking gesteld dat moest worden gedeeld door het aantal leden van alle subsidie-ontvangende politieke partijen. Deze ‘subsidiabele’ leden dienen jaarlijks minstens twaalf euro aan contributie te betalen en te beschikken over vergader- en stemrecht in de partij. In 2020 ging het om een bedrag van € 3.289.718.

Klik hier voor een vergelijking tussen het totaal aantal aan het DNPP opgegeven leden en het totaal aantal aan het ministerie van BZK opgegeven subsidiabele leden.
 

Tabel 1. Subsidiabele ledentallen van de in de Eerste- en Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen per 1 januari, 2009-2020

Partij

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

50PLUS

3.574

4.430

5.249

5.735

5.125

5.345

6.071

3.199

1.289

-

-

-

CDA

31.405

32.993

34.786

37.199

37.348

40.456

42.808

44.771

47.608

51.297

53.061

54.548

CU

24.914

24.751

24.665

23.454

22.958

23.048

22.994

23.590

24.008

24.691

24.979

25.378

D66

22.665

23.273

25.239

23.738

23.557

23.674

22.309

20.958

20.984

20.873

17.735

11.604

DENK

3.137

3.329

3.409

3.093

1.055

-

-

-

-

-

-

-

FvD

43.716

19.426

20.005

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GL

27.537

25.961

24.927

19.611

18.586

18.104

17.867

18.393

17.554

18.965

16.311

16.847

OSF

1.047

1.078

1.121

1.121

1.117

1.117

1.132

1.123

1.150

1.152

1.151

1.144

PvdA

40.070

40.592

42.958

44.014

43.680

46.224

49.530

52.571

52.166

53.510

53.093

55.471

PvdD

19.318

17.510

16.566

12.901

11.976

11.313

11.225

11.478

11.273

11.036

9.903

7.649

SGP

28.286

29.339

29.672

30.245

29.503

29.810

29.834

29.493

27.902

27.598

27.902

26.874

SP

27.378

29.003

31.170

33.461

35.174

35.585

38.330

40.164

39.913

38.469

39.362

43.856

VVD

23.901

25.557

27.692

26.497

28.391

31.379

33.498

35.362

36.934

37.942

35.465

36.678

VNL

-

-

-

1.356

1.122

-

-

-

-

-

-

-

Totaal

296.948

277.242

287.459

262.425

259.592

266.055

275.598

281.102

280.781

285.533

278.962

280.049


Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Laatst gewijzigd: 1 27-01-2022 11:17:32