Partijafsplitsingen in de Eerste Kamer (vanaf 1946)

Inleiding

Hieronder volgt een overzicht van de afsplitsingen van partijen in de Eerste Kamer sinds 1946 – het gaat hierbij alleen om partijen die in de Eerste Kamer vertegenwoordigd zijn, andere afsplitsingen zijn hier buiten beschouwing gelaten.

In tegenstelling tot Tweede Kamer fracties komen afsplitsingen in de Eerste Kamer relatief minder vaak voor. Wel lijkt het aantal afsplitsingen in de Eerste Kamer, net als in de Tweede Kamer, toe te nemen, alhoewel gezien het kleine aantal het de vraag is of dit een duidelijke trend is die in de toekomst doorgezet wordt.

Ook het oprichten van een nieuwe partij naar aanleiding van een afsplitsing is nog nooit voorgekomen in de Eerste Kamer, in tegenstelling tot de Tweede Kamer.
 

Overzicht partijafsplitsingen in de Eerste Kamer (vanaf 1946)

Dit overzicht is gebaseerd op gegevens van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) en het DNPP.
 

Datum

Partij

Nieuwe Fractie

Kamerleden

Nieuwe Partij

19-08-2019

FvD

Groep-Otten

D. Rookmaker en J.W.E. de Vries

GO

24-07-2019

FvD

Groep-Otten

H. Otten

GO

26-04-2019

VVD

Groep-Duthler

A.W. Duthler

Nvt

01-05-2015

OSF

Groep-De Lange

C.A. de Lange

Nvt

10-09-2007

SP

Groep-Yildirim

D. Yildirim

Nvt

07-04-1998

AOV

Groep-Batenburg

M.C. Batenburg

Nvt

12-09-1995

AOV

Groep-Hendriks

J. Hendriks[1]

Nvt (vanaf 16-06-1998 )

15-02-1978

BP

Groep-Maris

B.W. Maris

Nvt

 

[1] Jan Hendriks was van 12 september 1995 tot 16 juni 1998 een onafhankelijke fractie na uittreding uit de AOV (Fractie-Hendriks). Hij trad daarna, na op 19 mei 1998 te hebben verklaard nauw te gaan samenwerken met het CDA, formeel op 16 juni 1998 toe tot de fractie. Bron: Parlement.com


Lijst met gebruikte afkortingen

AOV

Algemeen Ouderen Verbond

BP

Boerenpartij

CDA

Christen Democratisch Appèl

FvD

Forum voor Democratie

OSF

Onafhankelijke Senaats Fractie

SP

Socialistische Partij

VVD

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

 

 

 

Laatst gewijzigd: 1 13-02-2020 12:15:32