Jaarboek DNPP 1986

Inhoud:

- Voorwoord

- Inhoud

- Jaarverslag 1986 DNPP

- Lidie Koeneman, Paul Lucardie en Ida Noomen, Kroniek 1986, Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1986

- Philip van Praag jr., Verkiezingscampagnes in afdelingen

- C. van der Eijk, Het kiezersgedrag in 1986. Algemene conclusies en betekenis voor de electorale perspectieven van 'klein-links'

- Rudy B. Andeweg, De kabinetsformatie 1986

- R.A. Koole, Uiterste noodzaak en partijpolitieke eenwording. Over het belang van interne partijverhoudingen bij coalitievorming

- H.C. Dresselhuys, De uiterste noodzaak volgens Colijn en Dresselhuys. Fragment uit dagboekaantekeningen over de kabinetscrisis van 1925 (ingeleid en geannoteerd door R.A. Koole)

- G. Voerman, De "Rode Jehova's". Een geschiedenis van de Socialistiese Partij

- A.P.M. Lucardie, Van ondernemerspartij tot volkspartij? De VVD en haar verhouding tot de werkgeversorganisaties CSWV en VNO

- G. Voerman, Collectie Dresselhuys. Plaatsingslijst archivalia mr. H.C. Dresselhuys

- G. Voerman, Collectie DS'70. Plaatsingslijst archief van de politieke partij Democratisch Socialisten '70

- L. Koeneman, Aanwinstenlijst 1986. Overzicht van de door het DNPP aangeschafte werken en verworven schenkingen

- Auteurs

 

Laatst gewijzigd: 1 04-07-2019 15:15:29