Jaarboek DNPP 1989

Inhoud:

- Voorwoord

- Inhoud

- Jaarverslag 1989 DNPP

- Paul Lucardie en Gerrit Voerman, Kroniek 1989. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1989

- R.A. Koole, De arme VVD. Partijfinanciën in historisch perspectief

- M.F.J. van Tilburg en P.W. Tops, Partijen en lijsten in Nederlandse gemeenten (1946-1986)

- R. Hillebrand en M.L. Zielonka-Goei, In het belang van de partij. Lidmaatschap en participatie

- H. Anker en E. Oppenhuis, De breker betaalt. De kabinetscrisis van 2 mei 1989

- A.P.M. Lucardie, Politici in de periferie. Een verkennend onderzoek naar partijen aan de rand van het politiek systeem

- B. Niemöller en C. van der Eijk, Partij en kiezer. Herwaardering van een relatie

- M. Brinkman, B. Freriks en G. Voerman, Klein Links en de nieuwe sociale bewegingen

- G. Voerman, DS'70 in de bestanden van het DNPP. Overzicht van het archief- en documentatiemateriaal betreffende de politieke partij Democratisch Socialisten '70

- Aanwinstenlijst 1989

- Auteurs

 

Laatst gewijzigd: 1 04-07-2019 14:14:17