Jaarboek DNPP 1990

Inhoud:

- Voorwoord

- Inhoud

- Jaarverslag 1990 DNPP

- Paul Lucardie, Marjolein Nieboer en Ida Noomen, Kroniek 1990. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1990

- W. Drees, 'Vleugellam'. Het conflict in DS'70, voorjaar 1975

- G. Voerman, Een geval van politieke schizofrenie. Het gespleten gedachtengoed van DS'70

- A.P.M. Lucardie, De stiefkinderen van de sociaaldemocratie. DS'70 vergeleken met zusterpartijen elders

- H.-M. ten Napel, De paradoxe revival van de christen-democratie

- M. van Tilburg, Provinciaal of nationaal? Het provinciale en democratische karakter van de Statenverkiezingen

- A.P.M. Lucardie, W.H. van Schuur en G. Voerman, De oprichters van Groen Links. Voorlopig verslag van een enquête onder de leden van het congres van Groen Links op 24 november 1990

- R. Koole, P. Pot en G. Voerman, Collectie VVD. Plaatsingslijst van het archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

- I. Noomen, Aanwinstenlijst 1990

- Auteurs
 

 

Laatst gewijzigd: 1 04-07-2019 14:15:08