Jaarboek DNPP 1992

Inhoud:

- Voorwoord

- Inhoud

- Jaarverslag 1992 DNPP

- Paul Lucardie, Ida Noomen en Gerrit Voerman, Kroniek 1992. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1992

- A.P.M. Lucardie en H.-M.T.D. ten Napel, Van confessioneel naar liberaal-conservatief? De ontwikkelingen van het CDA vergeleken met christen-democratische partijen elders in Europa

- R.A. Koole, De ondergang van de sociaaldemocratie? De PvdA in vergelijkend en historisch perspectief

- G. Voerman, Perestrojka avant-la-lettre. De CPN en de hervormingen van Gorbatsjov

- M. Zonneveld, 'Hoe komen we in godsnaam van die rooien af'. De rol van het CDA in de kabinetsformatie van 1977

- V. Mamadouh, N.P. Passchier en H. van der Wusten, 75 jaar algemeen kiesrecht in geografisch perspectief

- H. van de Velde, Van pressie tot beleid. Het streven naar meer vrouwen in de partijpolitiek in de jaren tachtig

- A.P.M. Lucardie, G. Voerman en W.H. van Schuur, Groen in gradaties. Een vergelijking tussen de leden van Groen Links en De Groenen

- J.Th.J. van den Berg, 'Eenvoudigheid en zuinigheid'. Typologie van de negentiende-eeuwse liberale politicus

- E.H. Kossmann, Kenmerken van het Nederlandse liberalisme

- K. Deschouwer, De teloorgang van de catch-all partij. Een bespreking

- Auteurs

 

 

Laatst gewijzigd: 1 01-07-2019 16:06:07