Jaarboek DNPP 1996

Inhoud:

- Voorwoord

- Inhoud

- Jaarverslag 1996 DNPP

- Joop Hippe, Paul Lucardie, Ida Noomen en Gerrit Voerman, Kroniek 1996. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1996

- A. Klijn, Een kruistocht voor het socialisme. Sjeng Tans en de doorbraakverkiezingen van 1956

- A.P.M. Lucardie, Vox populi, vox diaboli? Het debat over het referendum in de Nederlandse politieke partijen

- G. Voerman, Bolsjewieken, tribunisten en het Amsterdams Bureau van de Komintern (1919-1920)

- R.A. Koole, Ledenpartijen of staatspartijen? Financiën van Nederlandse politieke partijen in vergelijkend en historisch perspectief

- P. Depla, De stem des volks. Ledenonderzoek en de vernieuwing van de PvdA

- R. Eisinga, Ph.H. Franses en P. Scheepers, Trends in de linksrechts oriëntatie van de Nederlandse kiezers, 1978-1995

- H.-M.Th.D. ten Napel, Van het continentale naar het angelsaksische model van christen-democratie? Over de problematische europeanisering van de christen-democratische politiek

- B.J. van den Boomen, Tussen droom en daad. De internationale kant van de sociaal-democratie

- G.A. van der List en H. Poppens, De VVD in internationaal verband

- Auteurs

 

 

Laatst gewijzigd: 1 25-11-2020 12:05:00