Jaarboek DNPP 2000

Inhoud:

- Voorwoord

- Inhoud

- H. te Velde en G. Voerman, Ten geleide

- F.R. Ankersmit, De hedendaagse politieke partij. Van representatie van de kiezer naar zelf-representatie

- H. te Velde, De spiegel van de negentiende eeuw. Partij, representatie en geschiedenis

- R.A. Koole, Interne partijdemocratie en representatie

- H. Anker, Politieke representatie en electoraal onderzoek door politieke partijen

- A.P.M. Lucardie, Representatie zonder partijen. De vergeten alternatieven

- P. Kalma, Politieke partijen en de civil society. Een onderbelicht representatieprobleem

- C.W. de Vries, De noodzakelijke heruitvinding van de vertegenwoordigende democratie. Over parlement en politieke partijen in de netwerksamenleving

- J. de Beus, De smalle politieke partij. Een synthetische en polemische uitleiding

- Berend de Boer, Paul Lucardie, Ida Noomen en Gerrit Voerman, Kroniek 2000. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2000

- Jaarverslag 2000 DNPP

- Auteurs

 

Laatst gewijzigd: 1 21-03-2019 12:30:42