VVD tijdschriften

- Districtsbulletin JOVD noord
onvolledige jaargangen: 1988-1991

- Driemaster: maandorgaan van de onafhankelijke liberale JOVD
volledige jaargangen: jrg. 1 (1949) - jrg. 22 (1970), jrg. 28 (1976) - jrg. 30 (1978), jrg. 32 (1980) - jrg. 33 (1981), jrg. 36 (1984), jrg. 40 (1988) -
onvolledige jaargangen: jrg. 23 (1971) - jrg. 27 (1975), jrg. 31 (1979), jrg. 34 (1982) - jrg. 35 (1983), jrg. 37 (1985) - jrg. 39 (1987)
NB. nr. 10 uit jrg. 11 (1959) ontbreekt

- Informatie & nieuws
volledige jaargangen: 1981 - 1985
voortzetting van Inforamtiebulletin
voortgezet als VVD info

- HB-info: mededelingenblad voor distrikten en afdelingen
volledige jaargangen: 1980 - 1981, 1983 - 1986
onvolledige jaargangen: 1978 - 1979, 1982, 1987 - 1988
voortzetting van Mededelingenblad voor districten en afdelingen
voortgezet als HB Nieuwsbrief (JOVD)

- HB Nieuwsbrief (JOVD)
volledige jaargangen: jrg 3 (1995) - jrg. 7 (1999)
onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1993) - jrg. 2 (1994)
voortzetting van HB-info
voortgezet als e-zine HB-Nieuwsbrief

- Informatie & nieuws
volledige jaargangen: 1981 - 1985
voortzetting van Informatiebulletin
voortgezet als VVD info

- Informatiebulletin
volledige jaargangen: 1975 - 1981
voortgezet als Informatie & nieuws

- Jong en liberaal: informatieblad van de onafhankelijke JOVD
onvolledige jaargangen: 1984

- De jonge liberaal (JOVD Groningen)
volledige jaargangen: 1986 - 1992, 1994 - 2002
onvolledige jaargangen: 1983, 1985, 1993, 2003 - 2007, 2009 -

- LEF (JOVD)
volledige jaargangen: 1983 - 1999
voortgezet als e-zine Digilef

- Liber: ledenmagazine van de VVD
volledige jaargangen: jrg. 1 (2006) -
voortzetting van: Politiek!

- Liberaal: van liberalen voor liberalen?
onvolledige jaargangen: 1970

- Liberaal Reveil
volledige jaargangen: jrg. 1 (1956) - jrg. 57 (2016)
voortgezet als: Liberale Reflecties

- Liberaal vizier (VVD, afdeling Groningen)
volledige jaargangen: jrg. 1 (1975) - jrg. 10 (1984), jrg. 12 (1986) - jrg. 16 (1990), jrg. 18 (1992) - jrg. 30, nr. 4 (2003)
onvolledige jaargangen: jrg. 11 (1985), jrg. 17 (1991); 2003 - 2005
samengegaan met VVD-info en voortgezet als VVD-actueel

- Liberale Reflecties
volledige jaargangen: jrg. 58 (2017) -
voortzetting van: Liberaal Reveil

- De liberale vrouw
volledige jaargangen: jrg. 6 (1984) - jrg. 20 (2002)
onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1979) - jrg. 5 (1983)
niet verder verschenen
N.B. er bestaat ook een 0-nummer uit 1978, en een themanr. uit 1979

- Libertas: uitgave van de Liberale studenten vereniging Nederland
onvolledige jaargangen: 1959-1960, 1969-1976, 1980-1982

- Mededelingen van het hoofdbestuur (VVD)
volledige jaargangen: nr. 247 (1992) - nr. 252 (1993)
voortgezet als Thorbeckehuis nieuws

- Mededelingenblad voor de districten en afdelingen
onvolledige jaargangen: 1974-1978
voortgezet als HB-info: mededelingenblad voor districten en afdelingen

- Parlementaire flitsen (overdrukken uit Vrijheid & Democratie en de Vrije Amsterdammer)
volledige jaargangen: 1950-1962

- PG: Provincie en gemeente, Vereniging van staten- en raadsleden van de VVD)
volledige jaargangen: jrg. 30 (1979) - jrg. 32 (1982), jrg. 38 (1987) -
onvolledige jaargangen: jrg. 29 (1978), jrg. 35 (1984)

- Politiek!: magazine over liberale politiek
volledige jaargangen: jrg. 1 (2000) - jrg. 6 (2005)
Hierin opgenomen: Vrijheid en democratie
voortgezet als: Liber

- Pressie-liberaal
volledige jaargangen: nr. 10 (1991) - nr. 25 (1993)
niet verder verschenen

- Thorbeckehuis nieuws
volledige jaargangen: nr. 1 (1993) - nr. 73 (2002) digitaal voortgezet als Thorbecke Web
voortzetting van Mededelingen van het hoofdbestuur

- Vrijheid en democratie
volledige jaargangen: 1948 - 2000
voortzetting van Vrij: weekblad van de Partij van de Vrijheid, ondertitel varieert
opgegaan in: Politiek! (als zelfstandig) katern

- VVD actueel : voor Stad en Ommelaand / Kamercentrale Groningen en afdeling Groningen
volledige jaargangen: 2005
samensmelting van VVD info en Liberaal vizier
niet verder verschenen na 2006

- VVD-expresse (VVD-Tweede kamerfractie)
volledige jaargangen: 1983-1985, 1987-1988, november 1990 - 2002
onvolledige jaargangen: 1986 (nr. 106 ontbreekt)
tussen januari 1989 en november 1990 niet verschenen, niet verder verschenen

- VVD info (Kamercentrale Groningen)
volledige jaargangen: 1986 - 1996
voortzetting van Informatie & nieuws
in 2005 samengegaan met Liberaal vizier en voortgezet als VVD actueel 


 

Laatst gewijzigd: 1 26-02-2020 14:50:01