SDAP tijdschriften

- De gemeente: maandblad van de Vereeniging van Sociaaldemocratische Gemeenteraadsleden
volledige jaargangen: jrg 21 (1928) - jrg. 25 (1932), jrg. 28 (1935) - jrg. 31 (1938)

- Kentering: maandblad van den bond van sociaal-democratische studentenclubs
volledige jaargangen: jrg. 1 (1924) - jrg. 6 (1930)
onvolledige jaargangen: jrg. 7 (1931)

- De kern: leidersblad van de Arbeiders-Jeugd-Centrale (A.J.C.) en de Jeugdraad van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen (N.V.V.)
volledige jaargangen: jrg. 9 (1934) - jrg. 10 (1935)

- De nieuwe tijd: sociaaldemokratisch maandschrift
volledige jaargangen: jrg. 2 (1897/98) - jrg. 6 (1901), jrg. 8 (1903) - jrg. 22 (1917)
voortgezet als De nieuwe tijd: revolutionair-socialistisch halfmaandelijksch tijdschrift (zie onder CPH/CPN)

- De notenkraker: politiek-satiriek weekblad
volledige jaargangen: jrg. 1 (1907) - jrg. 12 (1918), jrg. 16 (1922), jrg. 21 (1927) - jrg. 24 (1930), jrg. 26 (1932) - jrg. 29 (1935)
onvolledige jaargangen: jrg. 13 (1919) - jrg. 14 (1920), jrg. 25 (1931), jrg. 30 (1936)
niet verder verschenen

- Ons kinderblaadje
volledige jaargangen: jrg. 9 (1917/18), jrg. 12 (1920/21) - jrg. 14 (1922/23)
onvolledige jaargangen: jrg. 10 (1918/19), jrg. 11 (1919/20)
supplement op De proletarische vrouw

- Opgang: driemaandeliks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging
volledige jaargangen: jrg. 1 (1922) - jrg. 5 (1926
opgegaan in Opwaartsche wegen

- De proletarische vrouw
volledige jaargangen: jrg. 11 (1915) - jrg. 18 (1923)

- De socialistische gids: maandschrift der Sociaal-democratische Arbeiderspartij
volledige jaargangen: jrg. 1 (1916) - jrg. 23 (1938)
voortgezet als Socialisme en democratie (zie onder PvdA)

- Het volk
volledige jaargangen: 1902-1906
voortgezet als De notenkraker

- Wiekslag: blad van en voor de trekkers der Arbeiders Jeugdcentrale
volledige jaargangen: jrg. 1 (1931)
voortgezet als Jan Klaassen (in 1955)


 


 

Laatst gewijzigd: 1 03-09-2012 11:37:03