PvdA tijdschriften

- Aktief: diskussieblad voor aktieve jonge socialisten
volledige jaargangen: jrg. 7 (1988) - jrg. 15 (1996)
onvolledige jaargangen: jrg. 2 (1983) - jrg. 6 (1987)
samengegaan met Clinch, voortgezet als Lava

- Clinch: progressief jongerenblad (Jonge Socialisten in de PvdA)
volledige jaargangen: nr. 1 (maart 1993) - nr. 27 ( okt. 1998)
voortzetting van Linksaf
samengegaan met Aktief, voortgezet als Lava

- Copy Rood: een uitgave van de Jonge Socialisten in Groningen
volledige jaargangen: 1995 -
onvolledige jaargangen: 1992-1994

- Democratisch appèl: bulletin van het Comité democratisch appèl in de Partij van de Arbeid
volledige jaargangen: nr. 1 (1969) - nr. 4 (1970)
niet verder verschenen

- Eurokrant (Anne Vondeling Stichting)
onvolledige jaargangen: 1987-1988

- EVS-nieuws (Evert Vermeer Stichting)
volledige jaargangen: 2001-2003; 2006-2011
onvolledige jaargangen: 2005
Op 21 juni 2013 is de EVS gefuseerd met de AMS onder de naam FMS (Foundation Max van der Stoel)

- De gemeente: maandblad uitgegeven voor de sectie 'Gemeente en provincie' van de Wiardi Beckmanstichting
volledige jaargangen: jrg. 1 (1946) - jrg. 29 (1975)

- Info-brief voor het wijkteamwerk (PvdA afdeling Groningen)
volledige jaargangen: 1982-1986
onvolledige jaargangen: 1981, 1987
voortgezet als Pandkrant

- Kanalje (uitgave van de FJG Groningen)
onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1974/75) - jrg. 2 (1976)

- De kapitalist: officieel orgaan van de Federatie van jongerengroepen van de Partij van de Arbeid
volledige jaargangen: jrg. 4 (1972)
onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1968) - jrg. 3 (1971), jrg. 5 (1973) - jrg. 6 (1974)
voortgezet als Linksaf

- Lava
volledige jaargangen: jrg. 1 (1999) -
samensmelting van Clinch en Aktief

- Linksaf: voor F.J.G.ers en andere socialisten
volledige jaargangen: jrg. 1 (1974) - jrg. 3 (1976), jrg. 8 (1981) - jrg. 9 (1982), jrg. 15 (1988) - jrg. 20 (1993)
onvolledige jaargangen: jrg. 4 (1977), jrg. 6 (1979) - jrg. 7 (1980), jrg. 10 (1983), jrg. 12 (1985) - jrg. 14 (1987)
voortzetting van De kapitalist
voortgezet als Clinch

- Lokaal bestuur
volledige jaargangen: jrg. 1 (1976/77) - jrg. 2 (1978), jrg. 11 (1988) -
onvolledige jaargangen: jrg. 3 (1979), jrg. 9 (1985)

- Maandbericht van het gewest Groningen, Partij van de Arbeid
volledige jaargangen: jrg. 12 (1978/79) - jrg. 14 (1980/81), jrg. 17 (1983/84), jrg. 19 (1986/87) - jrg. 21 (1988/89), jrg. 25 (1992) - jrg. 35 (2003)
onvolledige jaargangen: jrg. 2 (1968) - jrg. 7 (1973), jrg. 9 (1974/75) - jrg. 11 (1976/78), jrg. 15 (1981/82) - jrg. 16 (1982/83),
jrg. 18 (1984/86), jrg. 22 (1989/90) - jrg. 24 (1991/92)
niet verder verschenen

- Mededelingen voor kontakten en groepen ... (Vrouwenkontakt in de PvdA)
onvolledige jaargangen: 1972-1974

- Mededelingen Dr. Wiardi Beckman Stichting
onvolledige jaargangen: 1946-1947, 1961

- Morgenrood (FJG-Amsterdam)
onvolledige jaargangen: 1970

- Nieuwsbrief Alfred Mozer stichting (Oost-Europa stichting van de PvdA)
volledige jaargangen: jrg. 1 (1991) - jrg. 13 (2002)
voortgezet als digitale nieuwsbrief tot 2013
Op 21 juni 2013 is de AMS gefuseerd met de EVS onder de naam FMS (Foundation Max van der Stoel)

- Nieuwsbrief Jonge Socialisten
volledige jaargang: 1993

- Nieuwsbrief PvdA
volledige jaargangen: 1992 - 1993, nr. 6
voortzetting van Witsenkader nieuwsbrief
niet verder verschenen

- Nieuwsbrief: Sharon Dijksma
volledige jaargangen: 1994-2002

- Nieuwsbrief werkgroep S.I.P./PvdA weer sociaal
onvolledige jaargangen: 1992

- Offensief: marxistisch blad in PvdA en vakbeweging
onvolledige jaargangen: nr. 41 (1981) - nr. 92 (1988)

- Ombofoon (Functionele werkgroep ombudswerk PvdA)
onvolledige jaargangen: 1990-1991

- Onze binding: maandblad van de PvdA, afdeling Groningen
volledige jaargangen: 1970 -
onvolledige jaargangen: 1968 - 1969

- Opinie: veertiendaags orgaan van de Partij van de Arbeid
volledige jaargangen: jrg. 3 (1967) - jrg. 5 (1969)
voortzetting van Paraat: weekblad van de Partij van de Arbeid
voortgezet als PK: partijkrant van de PvdA

- Pandkrant (PvdA Groningen)
volledige jaargangen: 1987
voortzetting van Info-brief voor het wijkteamwerk

Paraat: weekblad van de Partij van de Arbeid
volledige jaargangen: 1946-1964

- PK: partijkrant van de PvdA
volledige jaargangen: jrg. 1 (1970) - jrg. 4 (1974), jrg. 6 (1975) - jrg. 10 (1979)
onvolledige jaargangen: jrg. 5 (1974), jrg. 11 (1979/80)
voortzetting van Opinie: veertiendaags orgaan van de Partij van de Arbeid
opgegaan in Voorwaarts
N.B. PK 1980 is opgenomen in Voorwaarts

- Pro: maandblad over de Partij van de Arbeid
volledige jaargangen: jrg. 1 (1992) - jrg. 10 (feb. 2001)
voortzetting van Rood, samengegaan met Pro Binnenhof, voortgezet als Pro & contra

- Pro & contra: partij(krant) van de arbeid
volledige jaargangen: jrg. 1 (2001) - jrg. 4 (2004)
voortzetting van Pro en Pro Binnenhof
niet verder verschenen

- Pro Binnenhof
volledige jaargangen: 1996-2000 samengegaan met Pro, voortgezet als Pro & contra

- Proeflokaal: tijdschrift voor lokaalbestuurders
volledige jaargangen: afl. 1 (2001) - afl. 29 (2009)

- PvdA ledenkrant
onvolledige jaargangen: 1984-1987
voortgezet als De Toekomst

- PvdA-vlugschrift: een fax voor sympathisanten en criticasters van de Partij van de Arbeid
volledige jaargangen: 1995-1999
niet verder verschenen

- Rood: magazine voor alle leden van de PvdA
jrg. 1 (1991) - jrg. 2 (1992), nr. 8
samenvoeging van Voorwaarts en De toekomst, voortgezet als Pro

- Rood: ledenblad van de PvdA
volledige jaargangen: jrg. 1 (2004) -

- Het rooie dorp/ PvdA Statenfractie Groningen
volledige jaargangen: juni 2005 -

- Rooie vrouw: orgaan van de Rooie vrouwen in de Partij van de Arbeid
volledige jaargangen: jrg. 2 (1982) - jrg 11 (1991)
onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1981)
voortzetting van Rosa, voortgezet als Rooie vrouwen magazine

- Rooie vrouwen in de PvdA
onvolledige jaargangen: 1976/77, 1978/79
voortgezet als Rosa

- Rooie vrouwen magazine
jrg. 1 (1991) - jrg. 6 (1996)
voortzetting van Rooie vrouw, niet verder verschenen

- Roos in de vuist: aktienieuws en beleidsinformatie van de Partij van de Arbeid
volledige jaargangen: jrg. 1 (1975) - jrg. 6 (1979/80)
samenvoeging van De gemeente, Mededelingen van de Tesselschadestraat en Dokument Tweede Kamerfractie PvdA,
voortgezet als Voorwaarts

- Rosa (Rooie vrouwen in de PvdA)
volledige jaargangen: 1979/80
onvolledige jaargangen: 1980
voortzetting van Rooie vrouwen in de PvdA, voortgezet als Rooie vrouw

- Socialisme en democratie: maandschrift; in 1946: maandblad van de Partij van de Arbeid
volledige jaargangen: jrg. 1 (1939) - jrg. 2 (1940), jrg. 3 (1946) -
tijdens de Tweede Wereldoorlog niet verschenen
voortzetting van De socialistische gids

- Standpunten: actuele informatie van de Partij van de Arbeid
volledige jaargangen: 1983-1985, 1987-1988
onvolledige jaargangen: 1986

- Stuitende taferelen: blad van de werkgroep Socialisten in de PvdA
volledige jaargangen: jrg. 1 (1991) - jrg. 4 (1994)
niet verder verschenen

- Voorwaarts
volledige jaargangen: jrg. 1 (1980) - jrg. 10 (1990)
voortzetting van Roos in de vuist, samengegaan met De toekomst, voortgezet als Rood

- Wegwijzer van het Vrouwenkontakt
onvolledige jaargangen: 1971, 1973-1976
voortzetting van Ons werk: leidstersblad van de Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid, opgegaan in Roos in de Vuist

- Wegwijzer aan gerepatrieerden: orgaan van het Comite van Nederlanders uit Indonesie van de PvdA
onvolledige jaargangen: 1957-1960, 1962-1963

- Witsenkader
volledige jaargangen: 1983 - 1990
onvolledige jaargangen: 1982
voortgezet als Witsenkader nieuwsbrief

- Witsenkader nieuwsbrief
volledige jaargangen: 1990 - 1992
voortzetting van Witsenkader
voortgezet als Nieuwsbrief PvdA

Laatst gewijzigd: 1 11-11-2019 14:49:39