PSP tijdschriften

- Appèl: maandblad van de werkgroep voor pacifistisch-socialisme
onvolledige jaargangen: 1977

- Bericht: PSP-nieuwsbrief voor inwoners van de stad Groningen
onvolledige jaargangen: 1985-1989

- Bevrijding
volledige jaargangen: jrg. 22 (1978) - jrg. 33 (1989); jrg. 34 (1991)
voortzetting van Radikaal: weekblad voor socialisme en vrede

- Bevrijding: orgaan van de Pacifistisch Socialistische Partij
volledige jaargangen: jrg. 1 (1957) - jrg. 10 (1966) voortgezet als Radikaal: weekblad voor socialisme en vrede

- Gewestelijk blad: PSP-Gewest Groningen)
volledige jaargangen: 1980
onvolledige jaargangen: 1978, 1981-1987

- Informatie-bulletin PSP: maandblad van de PSP afdeling Groningen
onvolledige jaargangen: 1971

- Jongenoegen
onvolledige jaargangen: 1979-1982
waarschijnlijk opgegaan in Jongerencourant

- Jongerencourant: keihard tegengeweld!
onvolledige jaargangen: 1978-1982
voortzetting van PSP-Jongerencourant: keihard tegengeweld!
opgegaan in Rampspoed

- Het kloppend hart: kwartaalblad Zuid-Holland Noord
onvolledige jaargangen: 1981

- LOVL: orgaan van de landelijke organisatie vertegenwoordigende lichamen van de Pacifistisch Socialistische Partij
onvolledige jaargangen: 1967-1968
niet verder verschenen

- Megazine (themawerkgroep milieu & energie van de PSP)
onvolledige jaargangen: 1986-1987
niet verder verschenen

- Mitek bulletin: (themagroep milieu & technologie van de PSP)
onvolledige jaargangen: 1976-1982

- Ons genoegen: intern PSP-orgaan
volledige jaargangen: jrg. 1 (1975) - nr. 215 (1986)
NB. nr. 5 (1977) waarschijnlijk niet verschenen
opgegaan in Bevrijding

- OPSPraak: informatieblad van de PSP Groningen
volledige jaargangen: 1982
onvolledige jaargangen: 1983
voortzetting van Strijdschrift
voortgezet als PSP Groningen West

- PSP-bulletin sociaal ekonomische akties
onvolledige jaargangen: 1984

- PSP Eemsmond in beweging
onvolledige jaargangen: 1984, 1985

- PSP Groningen West
onvolledige jaargangen: 1984-1986
voortzetting van OPSPraak: informatieblad van de PSP Groningen
niet verder verschenen

- PSP homonieuws/Homobevrijding
volledige jaargangen: 1981-1982
onvolledige jaargangen: 1980

- PSP-Jongerencourant: keihard tegengeweld!
onvolledige jaargangen: 1979
voortgezet als Jongerencourant: keihard tegengeweld!

- PSPost: weekelijks meededelingenblad van de afd. Groningen
volledige jaargangen: jrg. 1 (1976) - jrg. 5 (1980), jrg. 7 (1982)
onvolledige jaargangen: jrg 6 (1981), jrg. 8 (1983) - jrg. 12 (1987)
voortzetting van De socialist: maandblad van de P.S.P., Afdeling Groningen

- PSPuck (PSPJG)
onvolledige jaargangen: 1979

- PSP-vrouwen nieuwsbrief
onvolledige jaargangen: 1983-1984

- Radikaal: weekblad voor socialisme en vrede
volledige jaargangen: jrg. 1 (1967) - jrg. 11 (1977)
voortzetting van Bevrijding: orgaan van de Pacifistisch Socialistische Partij
voortgezet als Bevrijding

- Rampspoed (uitgave van PSP jongeren, later van Dwars, jongerenorganisatie van GroenLinks)
volledige jaargangen: jrg. 3 (1984) - jrg. 4 (1985), jrg. 7 (1988) - jrg. 10 (1991)
onvolledige jaargangen: jrg. 2 (1983), jrg. 5 (1986) - jrg. 6 (1987)
voortgezet als Voorheen rampspoed (zie onder GROENLINKS)

- De rode draad: PSP Landelijke Werkgroep Parlementair Werk
volledige jaargangen: 1982 -
eerst uitgegeven door PSP Landelijke Werkgroep Parlementair Werk, vanaf nr. 50 (mei 1987) samen met PPR Raads- en Statenwerk,
vanaf nr. 66 (1988/89) samen met CPN, vanaf nr. 74 (april 1990) door GroenLinks

- Rooie oortjes: officieel orgaan van PSP, Wijkgroep Helpman, Coendersborg & De Wijert
onvolledige jaargangen: 1980

- Socialisme en vakbeweging (kommissie vakbeweging van de PSP)
onvolledige jaargangen: 1969

- De socialist: maandblad van de P.S.P., Afdeling Groningen
onvolledige jaargangen: 1971-1974
voortgezet als PSPost: weekelijks meededelingenblad van de afd. Groningen

- Socialistisch perspektief: politiek wetenschappelijk tijdschrift van de PSP
volledige jaargangen: 1972-1973 (onder de titel Socialisties perspektief), jrg. 1 (1978) - jrg. 8 (1987)
N.B. tussen 1973 en 1978 niet verschenen
samengegaan met Komma, voortgezet als De helling

- Spark: maandblad van de PSP afdeling Groningen en het PSP gewest Groningen
onvolledige jaargangen: 1987-1990

- Strijdschrift: Gronings blad voor socialisme en vrede
onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1975) - jrg. 3 (1977)
voortgezet als OPSPraak: informatieblad van de PSP Groningen

- SVS-bulletin: mededelingenblad van de Stichting vorming en scholing PSP
onvolledige jaargangen: 1978-1989
niet verder verschenen

- Uit de klei getrokken: uitgave van het gewestbestuur van de PSP Groningen
onvolledige jaargangen: 1981-1986

- Verzetje: orgaan van PSP-afdeling Groningen-Centrum
onvolledige jaargangen: 1984

- Wat zei de PSP
onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1969)

Laatst gewijzigd: 1 31-08-2012 15:45:03