Overige tijdschriften

- Acta politica: tijdschrift voor politicologie
volledige jaargangen: jrg. 1 (1965) - jrg. 5 (1970), jrg. 9 (1974) - jrg. 42 (2007)
onvolledige jaargangen: jrg. 6 (1971) - jrg. 8 (1973)
digitaal beschikbaar: jrg. 43 (2008) -

- De as: anarcho-socialisties tijfschrift
volledige jaargangen: jrg. 16 (1988) - jrg. 22 (1994)

- B en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij
volledige jaargangen: jrg. 25 (1998) - jrg. 38 (2011)
voortzetting van Beleid & maatschappij
digitaal beschikbaar: 2004 -

- Beleid beschouwd
volledige jaargangen: november 1972 - 2001
onvolledige jaargangen: 1964: nr. 75; 1966: nrs. 874-875, 881, 947-950; 1967: nrs. 1029-1060, 1062-1068, 1075-1079, 1081-1083, 1128, 1134-1138, 1172, 1203-1204; 1968: nrs. 1288, 1401-1402; 1969: 1433-1434, 1512; 1970: nrs. 1736-1737; 1971, nrs. 2045-2046, 2048-2053, 2058-2059

- Beleid & maatschappij
volledige jaargangen: jrg. 0 (1973) - jrg. 2 (1975), jrg. 4 (1977), jrg. 9 (1982) - jrg. 25 (1998)
onvolledige jaargangen: jrg. 3 (1976), jrg. 5 (1978) - jrg. 8 (1981)
voortgezet als B en M

- Bevrijding: maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme
volledige jaargangen: jrg. 1 (1929) - jrg. 12 (1940)
voortzetting van De vrije communist: orgaan van de Bond van Religieuse Anarcho-Communisten

- Buiten de perken
volledige jaargangen: nr. 1, 1961 - nr. 59, 1965
niet verder verschenen

- Bulletin Nederlandse arbeidersbeweging
volledige jaargangen: nr. 40, 1990 - 1995
onvolledige jaargangen: 1985 - 1990
niet verder verschenen

- Civis mundi
volledige jaargangen: jrg. 22 (1982) - jrg. 48 (2009)
onvolledige jaargangen: jrg. 10 (1971), jrg. 13 (1974) - jrg. 16 (1977), jrg. 18 (1979) - jrg. 20 (1981)
digitaal beschikbaar: 2010 -

- Critisch fundament: literatuuroverzicht
onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1937)
na jrg. 4, nr. 2 (1940) niet verder verschenen

- Daad en gedachte: orgaan gewijd aan de problemen van de zelfstandige arbeidersstrijd
volledige jaargangen: jrg 14 (1978) - jrg. 33 (1997)
onvolledige jaargangen: jrg. 6 (1970), jrg. 9 (1973) - jrg. 13 (1977)
niet verder verschenen

- Europa van morgen
Laatste jaargang wordt bewaard

- Fundament: onafhankelijk tijdschrift voor politiek, economie, cultuur en literatuur
volledige jaargangen: jrg. 1 (1934) - jrg. 2 (1935)
onvolledige jaargangen: jrg. 3 (1936) - jrg. 6 (1939)
na 1940 niet verder verschenen

- Green leaves: bulletin of the Greens in the European Parliament
volledige jaargangen: 1991-1992

- Interlokaal (Vereniging van plaatselijke politieke groeperingen)
volledige jaargangen: 1993 - 2007
onvolledige jaargangen: 1992
niet verder verschenen

- Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging
volledige jaargangen: 1976-1978, 1980

- De jonge gids: halfmaandelijks tijdschrift voor de jeugdbeweging
volledige jaargangen: jrg. 6 (1932/33)
onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1927/28) - jrg. 5 (1931/32), jrg. 7 (1933/34)

- Keesings historisch archief
volledige jaargangen: 1948-1958

- Kleintje muurkrant (Muurkollektief Den Bosch)
volledige jaargangen: 1991 (nr. 235) -

- Konfrontatie: onafhankelijk radicaal-links maandblad
volledige jaargangen: nr. 0 (1991) - nr. 39 (1995)
samengegaan met Lekker fris, en voortgezet als Transit

- De krant van Schier
volledige jaargangen: nr. 0 (1993) - jrg.2 (1995)
niet verder verschenen

- Klassenstrijd: is een veertiendaags revolutionair socialistisch blad
volledige jaargangen: jrg. 1 (1926)- jrg. 3 (1928)
Samengegaan met De Vlam en voortgezet als De Nieuwe weg : onafhankelijk revolutionair socialistisch maandschrift

- Levensrecht: maandschrift ter verbreiding der vrije ideeën
volledige jaargangen: jrg. 1 (1904/05) - jrg. 2 (1905/06)

- Maandbericht van de Groningse socialistische discussie-groep "De vlam"
onvolledige jaargangen: 1955

- Namens: tijdschrift over vertegenwoordiging en democratisch bestuur
volledige jaargangen: 1986-1992
niet verder verschenen

- Nieuwe Liefde : magazine voor cultuur, religie en politiek
onvolledige jaargangen: jrg. 1 (2011)
voorzetting van Roodkoper

- De nieuwe stem: maandblad voor cultuur en politiek
volledige jaargangen: jrg 8 (1953) - jrg. 22 (1967)
niet verder verschenen

- De Nieuwe weg: onafhankelijk revolutionair socialistisch maandschrift
volledige jaargangen: jrg. 4 (1929) - jrg. 9 (1934)
samenstelling van: Klassenstrijd en De Vlam
voortgezet als De Internationale (zie SAP/IKB)

- Nieuwsoverzicht rechts-extremisme: maandelijkse knipselkrant over extreem-rechts in Nederland en Europa (Anne Frank Stichting)
volledige jaargangen: jrg. 1 (1996) - jrg. 5 (2000)
niet verder verschenen

- Oost-West: tijdschrift ter voorlichting over de Oost-West verhouding
volledige jaargangen: jrg. 8 (1969)
onvolledige jaargangen: jrg. 9 (1970)
voortgezet als Civis mundi

- Party politics
volledige jaargangen: jrg. 1 (1995) - jrg. 11 (2005)
digitaal beschikbaar: 1995 -

- PJK-informatie: informatiebulletin over en voor politiek jongerenwerk
volledige jaargangen: 1977, 1979-1980
onvolledige jaargangen: 1978

- Politiek en cultuur (stichting P&C)
volledige jaargangen: 1990 - 1995
zie voor de jaargangen vóór 1990 onder CPN

- Politiek overzicht: documentaire uitgave van de politiek-wetenschappelijke instituten van de K.V.P., de A.R.P. en de C.H.U.
volledige jaargangen: jrg. 13 (1972) - jrg. 25 (1985)
voortzetting van KVP politiek overzicht: samengesteld door de K.V.P.-documentatiedienst
niet verder verschenen

- Recht voor allen: orgaan van de Federatie van vrije socialisten
onvolledige jaargangen: 1954-1961/62, 1965/66-1967/68

- Res publica: tijdschrift van het Belgisch Instituut voor politieke wetenschappen
onvolledige jaargangen: jrg. 45, nr. 1 (2003)
volledige jaargangen: jrg. 50 (2008) -

- Roodkoper: onafhankelijk maandblad voor cultuur, religie en politiek
volledige jaargangen: jrg. 1 (1996) - jrg. 15 nr. 2 (2011)
in dec. 1995 en maart 1996 verschenen twee proefnummers o.d.t. TIJDschrift
samenvoeging van Tijd en taak en Werkschrift
voortgezet als Nieuwe Liefde : magazine voor cultuur, religie en politiek

- Rooie berichten: onafhankelijk blad van Internationale socialisten
onvolledige jaargangen: 1981-1986

- Schering en inslag (uitgave van de stichting vorming en scholing Evangelie en samenleving)
volledige jaargangen: 1990-1995
verder niet verschenen
zie voor de jaargangen vóór 1990 onder EVP

- Spartacus: weekblad van de Communistenbond Spartacus
volledige jaargangen: 1976-1979
onvolledige jaargangen: 1975
na 1980 niet verder verschenen

- De stem van Ambon: orgaan van de Stichting "Door de eeuwen trouw"
volledige jaargangen: jrg. 4 (1955) - jrg. 20 (1970)
onvolledige jaargangen: jrg. 2 (1953) - jrg.3 (1954)
voortgezet als Zelfbeschikking

- Studiën en schetsen op het gebied van staat en maatschappij
onvolledige jaargangen: serie 13 (1922) - serie 14 (1923)

- Tot vrijheid geroepen: reformatorisch politiek en cultureel maandblad (Stichting Johannes Althusius)
volledige jaargangen: 1976-1980
onvolledige jaargangen: 1955-1957, 1961-1964, 1966, 1968-1970, 1981

- Transit: opiniemaandblad voor dromers, denkers en doeners
volledige jaargangen: 1995-1996
nulnummer onder de titel Oh!
voortzetting van: Konfrontatie
niet verder verschenen

- Transparant: orgaan van de Vereniging van Christen-Historici
volledige jaargangen: jrg. 6 (1995) - jrg. 22 (2011)
onvolledige jaargangen: jrg. 4 (1993)

- Tijd en taak: onafhankelijk blad voor religie en socialisme
volledige jaargangen: jrg. 81 (1983) - jrg. 94, nr. 4 (april 1996)
voortzetting van De blijde wereld, samengegaan met Werkschrift, voortgezet als Roodkoper

- De vlam: weekblad voor vrijheid en cultuur
volledige jaargangen: jrg. 1 (1945), jrg. 3 (1947) - jrg. 5 (1949)
onvolledige jaargangen: jrg. 2 (1946), jrg. 6 (1950) - jrg. 8 (1952)

- Vrouwen: maandblad van de Nederlandse Vrouwenbeweging
volledige jaargangen: jrg. 42 (1989) - jrg. 43 (1990)
onvolledige jaargangen: jrg. 28 (1975) - jrg. 34 (1981), jrg. 38 (1985) - jrg. 41 (1988), jrg. 44 (1991)
voortzetting van Vrouwen voor vrede en opbouw

- De vrijdenker: weekblad van de Vrijdenkersvereniging De dageraad
onvolledige jaargangen: jrg. 22 (1945) - jrg. 35 (1958)

- De vrije: anarchistisch tijdschrift
onvolledige jaargangen: 1969

- De vrije gedachte: vereniging tot bevordering van het zelfstandig denken
onvolledige jaargangen: jrg. 3 (1972) - jrg. 5 (1974)

- De vrije katheder
volledige jaargangen: jrg. 8 (1948) - jrg. 9 (1950)
onvolledige jaargangen: jrg. 5 (1945) - jrg. 7 (1947)
voortzetting van Bulletin ter verdediging der universiteiten
niet verder verschenen

 


 


 

 

 


 

Laatst gewijzigd: 1 10-10-2013 10:39:36