CDA tijdschriften

- Bestuursforum
volledige jaargangen: jrg. 1 (1977) -

- Appèl: ledenblad van het CDA
volledige jaargangen: jrg. 18 (1998) - jrg. 19 (1999)
afgesplitst van CD/Actueel
voortgezet als CDAKrant

- CDAktueel: politiek weekblad van het CDA
onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1978/79)
samengegaan met De Nederlander: christeljk-historisch weekblad, en Nederlandse gedachten, en Politiek nieuws:
maandblad van de KVP, voortgezet als CDActueel: weekblad van het CDA

- CD/Actueel: opiniemagazine van het CDA
volledige jaargangen: 1989-1999
voortzetting van CDA-actueel, ten dele voortgezet als CDA krant en Appèl,
vanaf 1996 hierin opgenomen CDA krant, voortgezet als CDA magazine

- CDActueel: weekblad van het CDA
volledige jaargangen: jrg. 1 (1980) - jrg. 6, nr. 1 (1986)
samensmelting van CD Aktueel, en De Nederlander, en Nederlandse gedachten, en Politiek nieuws gesplitst in CDA-krant en CDA-actueel
NB. vanaf okt. 1981 o.d.t.: CDActueel

- CDA-actueel: periodiek van het CDA
volledige jaargangen: jrg. 6, nr. 2 (1986) - jrg. 9, nr. 3 (1989)
voortzetting van CDActueel, voortgezet als CD/Actueel

- CDA-koers: werkgroep Duidelijke Koers CDA
volledige jaargangen: jrg. 3 (1992) - jrg. 8 (1997); jrg. 9 (1999) - jrg. 11 (2001)
later uitgegeven door Beweging Christelijke Koers CDA
voortgezet als Christen-democratische koers

- CDA krant: ledenblad van het CDA
volledige jaargangen: jrg. 2 (1985) - jrg. 11 (1995)
onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1984)
afgesplitst van CDActueel, opgegaan in CD/Actueel

- CDAkrant: ledenblad CDA
volledige jaargangen: 2000-2005
voortzetting van Appèl
voortgezet als CDA.nl

- CDA magazine: opinie en discussieblad
volledige jaargangen: (1999) - (2005)
voortzetting van CD/Actueel
voortgezet als CDA.nl

- CDA Provincie Groningen
volledige jaargang: (1997-1998)
onvolledige jaargang: (1999)

- CDA nieuws (CDA stad Groningen)
volledige jaargangen: 1985, 1989, 1998-2009
onvolledige jaargangen: 1981-1984, 1986-1988, 1990-1992, 1995-1997, 2010
verschijnt vanaf 2009 (deels) digitaal

- CDA.nl: het tijdschrift
volledige jaargangen: jrg. 1 (2005) -
samensmelting van: CDA magazine, CDA krant, Euroflits en Vrouw en politiek

- CDAV-nieuws
het nieuwsbericht door en voor CDAVrouwen
onvolledige jaargangen: 2002

- Christen-democratische koers
volledige jaargangen: jrg. 12 (2002) - jrg. 17 (2010)
voortzetting van CDA-koers
niet verschenen tussen 2003-2005/6

- Christen-democratische verkenningen
volledige jaargangen: jrg. 1 (1981) -
samensmelting van AR staatkunde in christen-democratisch perspectief, Christelijk Historisch tijdschrift en Politiek perspectief

- Euroflits: berichten uit Straatsburg van de CDA delegatie
volledige jaargangen: 1995-2005
opgegaan in CDA.nl

- De groene Groninger: ledencontactorgaan van het provinciaal CDJA-Groningen
onvolledige jaargangen: jrg. 5 (1985) - jrg. 6 (1986)

- Interruptie: ledenblad van het CDJA
volledige jaargangen: jrg. 1 (1989) -

- Klimaat: tijdschrift over de klimaatdiscussie en de politieke gevolgen / Vereniging Klimaat
volledige jaargangen: 2007-2010

-Nieuwsbulletin: ledencontactorgaan van het CDJA, Groningen stad
onvolledige jaargangen: jrg. 10 (1990)

- Nieuwsbrief CDA-secretariaat
onvolledige jaargangen: 1993

- Open Forum: CDA, Basisgroep Sociale Zekerheid
volledige jaargangen: nr. 19 (december 2003) -

- Perspektief: CDJA opiniemagazine
volledige jaargangen: jrg. 3 (1985) - jrg. 7 (1989/90)
onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1983) - jrg. 2 (1984)
voortzetting van CDJA-bulletin buitenlandse politiek
opgegaan in Interruptie

- Rondom en ronduit: periodiek orgaan van het CDA
volledige jaargangen: jrg. 2 (1977), jrg. 4 (1979) - jrg. 5 (1980), jrg. 7 (1982)
onvolledige jaargangen: jrg. 1 (1976), jrg. 3 (1978), jrg. 6 (1981)

- Vrouw en politiek: kwartaalblad van het CDA-Vrouwenberaad
volledige jaargangen: 1993 - 2004
opgegaan in CDA.nl

- Vrouwenberaad signalen (CDA vrouwenberaad)
volledige jaargangen: 1986 - 1987; 1991 - 1998
onvolledige jaargangen: 1988 - 1990

 

Laatst gewijzigd: 1 11-11-2019 14:37:39