Nieuwsarchief

Politiek in de Polder met Simon Otjes

...

Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015

Op 18 maart 2015 vinden de verkiezingen plaats van de 570 leden van de Provinciale Staten. Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en...

Is de bewering van Wilders: “CDA en D66 zijn in hun stemgedrag loyaler aan de VVD dan Samsom” waar of onwaar?

Simon Otjes en NRC-Next “factchecken” Wilders.

Er is maar één echte oppositiepartij, vindt Geert Wilders, en dat is zijn PVV. Dat onderbouwt hij met cijfers: D66 heeft 93 procent van alle wetsvoorstellen van het kabinet gesteund, en het...

Rapport: Rekrutering van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006, 2010 en 2014

Kandidaatstellingsproblemen vergeleken en verklaard

Gerrit Voerman en Marcel Boogers

De rekrutering van het politieke personeel is een taak van de politieke partijen. Zij hebben het monopolie op de...

Over de ‘waardigheid van de mens’ en het zesde gebod

Het euthanasievraagstuk en de christelijke partijen in Nederland (1979-2002)

Joop Hippe

De vraag of actieve euthanasie dan wel hulp bij zelfdoding mogelijk moet zijn, heeft al decennialang de Nederlandse...

Het Europees Parlement verslaat de Europese Raad

De parlementarisering van de benoeming van de voorzitter van de Europese Commissie, 1958-2014

Beschouwing van Jan van der Harst en Gerrit Voerman | Bron: Internationale Spectator 2 – 2015 (jrg. 69) 1-8.

De...

Gezamenlijk ledental van de Nederlandse politieke partijen daalt in 2014 met 4,4%

Persbericht Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

Groningen, 25 februari 2015

In 2014 is het totale ledental van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen gedaald van 308.802 op 1 januari 2014...

Nieuwe locatie DNPP

Sinds 12 januari jl. is het DNPP, voorheen gevestigd op de 4e etage van de Universiteitsbibliotheek, tijdelijk verhuisd naar de 1e etage. Bij binnenkomt rechtsaf en volg daarna de borden.

Op deze nieuwe locatie hebben wij minder ruimte. Hierdoor...

Links: kleiner en verdeelder - Gerrit Voerman maakt tussenbalans op

Door Jan Schinkelshoek

Het voormalige linkse blok in de Tweede Kamer wordt kleiner en verdeelder. ‘Partijenkenner’ Gerrit Voerman, directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, signaleert dat links ‘in meer dan één...

Opinie: Maak Eerste Kamer niet zwakker maar sterker

12 november 2014 | Simon Otjes | De Volkskrant

Dankzij de consensuscultuur heeft het kabinet, ondanks de minderheid in de senaat, volop geregeerd.

Nu het kabinet-Rutte II twee jaar...

Pagina's