Nieuwsarchief

A Game of Chicken? Mogelijke scenario’s voor het belastingplan

december 2015 | Simon Otjes | Stuk Rood Vlees

Het is de centrale vraag in Den Haag. Zal het belastingplan de Eerste Kamer overleven? Als sinds juni wordt er af-en-aan onderhandeld over het belastingplan. Het kabinet...

Is democratie mogelijk zonder politieke partijen?

Een democratie zonder politieke partijen? Er zijn wereldwijd wel voorbeelden van te vinden, maar elk alternatief heeft zijn voor- en nadelen. Op maandag 30 november nam Paul Lucardie, onderzoeker van...

Jan Marijnissen nummer 1 op lijst van langstzittende partijvoorzitters

Simon Otjes

Jan Marijnissen, die dit weekend aftreedt als voorzitter van de SP, is de langstzittende partijvoorzitter van een in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partij sinds de...

Verbreden of terug naar het verleden? Over de toekomst van de SP

Gerrit Voerman

Op het komende SP-congres treedt Jan Marijnissen na 27 jaar terug als partijvoorzitter. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de groei van de SP, maar is er...

Waarom houdt de Eerste Kamer zoveel initiatiefwetgeving tegen?

november 2015 | Simon Otjes | Stuk Rood Vlees

Een opvallende stemming in de Eerste Kamer: op 10 november wees de Eerste Kamer het initiatiefvoorstel van Recourt, Oskam en Segers af. De PvdA, CDA en ChristenUnie...

Het Christen Democratische Affiche

7 november 2015 | Gerrit Voerman en Maaike Kamps

Zaterdag 7 november heeft Maaike Kamps het boek “Het Christen Democratische Affiche” aangeboden aan Sybrand van Haersma Buma (CDA), fractievoorzitter in de...

Waarom schuift radicaal-rechts naar links?

oktober 2015 | Simon Otjes | Stuk Rood Vlees

De jongens van VNL en...

Minder theater in de Tweede Kamer

oktober 2015 | Simon Otjes |Stuk rood vlees

Op de Correspondent deed David van Reybrouck onlangs het voorstel...

Collectie DNPP weer toegankelijk

De collectie van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) kan vanaf vandaag 12 oktober 2015 weer worden geraadpleegd op de vierde verdieping van de Universiteitsbibliotheek.

Onze openingstijden...

De ontkoppeling van het aantal woordvoerders en het stemgewicht in de Tweede Kamer

21 september 2015 | Simon Otjes | De Hofvijver

Bijna alle parlementen in de wereld zijn gebaseerd op de notie van één Kamerlid, één stem. De PvdA krijgt 27% van de...

Pagina's