Nieuwsarchief

Verbreden of terug naar het verleden? Over de toekomst van de SP

Gerrit Voerman

Op het komende SP-congres treedt Jan Marijnissen na 27 jaar terug als partijvoorzitter. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de groei van de SP, maar is er...

Waarom houdt de Eerste Kamer zoveel initiatiefwetgeving tegen?

november 2015 | Simon Otjes | Stuk Rood Vlees

Een opvallende stemming in de Eerste Kamer: op 10 november wees de Eerste Kamer het initiatiefvoorstel van Recourt, Oskam en Segers af. De PvdA, CDA en ChristenUnie...

Het Christen Democratische Affiche

7 november 2015 | Gerrit Voerman en Maaike Kamps

Zaterdag 7 november heeft Maaike Kamps het boek “Het Christen Democratische Affiche” aangeboden aan Sybrand van Haersma Buma (CDA), fractievoorzitter in de...

Waarom schuift radicaal-rechts naar links?

oktober 2015 | Simon Otjes | Stuk Rood Vlees

De jongens van VNL en...

Minder theater in de Tweede Kamer

oktober 2015 | Simon Otjes |Stuk rood vlees

Op de Correspondent deed David van Reybrouck onlangs het voorstel...

Collectie DNPP weer toegankelijk

De collectie van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) kan vanaf vandaag 12 oktober 2015 weer worden geraadpleegd op de vierde verdieping van de Universiteitsbibliotheek.

Onze openingstijden...

De ontkoppeling van het aantal woordvoerders en het stemgewicht in de Tweede Kamer

21 september 2015 | Simon Otjes | De Hofvijver

Bijna alle parlementen in de wereld zijn gebaseerd op de notie van één Kamerlid, één stem. De PvdA krijgt 27% van de...

Troonrede anno 2215

21 september 2015 | Paul Lucardie | De Hofvijver

Leden van de Staten-Generaal!

Precies 400 jaar geleden opende Koning...

Geef partijen de ruimte!

Lezing Gerrit Voerman over nut en noodzaak van de ledenpartij op 1 juli 2015 te Nijmegen

Naar aanleiding van de verschijning van de bundel ...

An Impossible Job? – The Presidents of the European Commission, 1958-2014

Redactie Jan van der Harst en Gerrit Voerman

Lange tijd was de voorzitter van de Europese Commissie het boegbeeld van wat nu de Europese Unie is. De invloed van individuele voorzitters op de ontwikkeling van zowel de Europese Commissie...

Pagina's