Nieuwsarchief

Gezamenlijk ledental van de Nederlandse politieke partijen stijgt in 2012 met 1,2%

Persbericht Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

Groningen, 31 januari 2013

In 2012 steeg het totale ledental van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen van 311.311 op 1 januari 2012 tot...

Debat 'Hoe denkt België over democratie en Europa?'

Datum: 14 januari 2013
Georganiseerd door: Montesquieu Instituut en Trouw

Voormalig kabinetchef van de vaste voorzitter van de Europese Raad, dhr. Van Daele, zal onder leiding van politiek columnist Hans Goslinga in debat treden...

Het effect van nieuwe politieke partijen

Sommige nieuwe partijen komen met grote ambities naar Den Haag. Pim Fortuyn zei ooit: “Ik word de volgende minister-president, let u maar op”. Vaak zien nieuwe partijen een andere rol voor zichzelf: de Unie 55+, een...

Masterclass 2013: Policy Laboratory - Determining a 'fair' contribution to the European Union

Date: 26 October 2012 - 4 January 2013: application period, 1 February 2013: start programme
Organization: Montesquieu Institute, The Hague

The diversity of facts and arguments involved in the political calculus about EU...

Symposium: 'Het nieuwe formeren en verder...'

Datum: 17 december 2012
Georganiseerd door: Montesquieu Instituut

Kabinet-Rutte II is het resultaat van het 'nieuwe formeren'; een formatieproces dat slechts 47 dagen heeft geduurd en twee partijen op...

Collegereeks: 'Politics of Hard Choiches'

Datum: 7 november t/m 19 december 2012
Georganiseerd door: Montesquieu Instituut

Overheden moeten moeilijke keuzes maken wanneer ze geconfronteerd worden met economische tegenspoed. Het managen van de economie is één van...

Oratie prof.dr. G.Voerman

Op 18 september jl. hield Gerrit Voerman, directeur van het DNPP, zijn oratie over de toekomst van de politieke partij. 

...

'Populisten in de polder'

...

'Deelname aan de regering zal voor SP niet eenvoudig zijn'

Opinieartikel Gerrit Voerman in Trouw, 4 februari 2012.

SP: via Mao, Lenin en Marx in de regering? - De SP is klaar om te regeren, zegt Emile Roemer. Maar met welke andere partijen zouden de socialisten een succesvolle...

Gezamenlijke ledental van de Nederlandse politieke partijen daalt in 2011 met 2,1%

Persbericht

In 2011 daalde het totale ledental van de in de Staten-Generaal vertegenwoordigde partijen van 319.740 op 1 januari 2011 tot 312.981 op 1 januari 2012 – een afname
van 2,1%. [...]

...

Pagina's